D

da ga thomo

Trường đấu da ga thomo nằm trong khuông viên của Casino Campuchia. Nên hoạt động chơi đá gà rất an toàn, được nhiều người tham dự.