Public
Authored by cao đẳng dược

Điều kiện xét tuyển cao đẳng điều dưỡng năm 2019

Trong năm 2019 thì theo học cao đẳng điều dưỡng năm 2019 thì các thí sinh đăng ký xét tuyển cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như thế nào thì cụ thể vấn đề này cần được làm rõ như thế nào chúng ta cùng tham khảo chi tiết cụ thể qua thông tin chia sẻ của chúng tôi cụ thể như sau đây.

  1. Học nghề Điều dưỡng để đón đầu xu thế

Bác sĩ Trường cao đẳng dược sài gòn cho được biết, tại Việt Nam, Điều dưỡng viên có vai trò nòng cốt trong hệ thống Y tế, Ngoài ra họ là những người trực tiếp tham gia vào công việc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. căn cứ điều tra về nguồn nhân viên Y tế tại các bệnh viện ngày cho thấy, nguồn nhân viên Điều dưỡng viên vẫn còn tương đối hạn chế trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân hiện nay càng gia tăng. Sự thiếu hụt Điều dưỡng viên xảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của những dịch vụ khám chữa bệnh.

Không riêng tại Việt Nam, nhiều nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới cũng rơi vào tình trạng thiếu điều dưỡng viên, nhu cầu tuyển dụng hiện nay càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Như vậy có thể thấy cơ hội quá trình hành nghề sau khi hoàn thành khóa học của sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM nói riêng và sinh viên nghề Điều dưỡng nói chung là rất cao. Đây cũng được nhận định là xu hướng chuyên khoa nghiệp trong những năm tới, theo học nghề này được xem là Cách để lựa thông minh để nắm bắt xu thế.

  1. Điều kiện ứng tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019 hệ chính quy

Nhằm bù đắp sự thiếu hụt Điều dưỡng viên, Trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019 tại TPHCM. Điều kiện ứng tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM hệ chính quy năm 2019 là Đỗ tốt nghiệp THPT. Đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ cao đẳng theo quyết định. Với điều kiện này, thí sinh có thể dễ dàng căn cứ học chuyên khoa Điều dưỡng khi có ước mơ theo đuổi chuyên khoa này.

thời gian dạy học hệ cao đẳng chính quy là 03 năm. Với mô hình dạy học Trường Y Dược liên kết với Bệnh viện, Nhà thuốc, sinh viên sẽ được học tập và rèn luyện trong môi trường Y Dược chuyên sâu. Sinh viên khi theo học tại Trường cao đẳng dược sài gòn được trang bị đầy đủ thông tin và Kinh nghiệm chuyên môn để đảm bảo sau khi ra trường có thể hành nghề được quá trình ngay và có việc hành nghề.

  1. Hình thức đăng ký xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng cách: Đăng ký ứng tuyển Cao đẳng Y Dược làm việc ở tuyến.

hoặc nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019 về địa chỉ Phòng đào tạo Trường cao đẳng dược sài gòn. Hồ sơ ứng tuyển chẳn hạn như các giấy tờ sau:

Phiếu đăng ký ứng tuyển năm 2019. 02 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hay 02 bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 02 bản photo công chứng học bạ Trung học phổ thông. 04 ảnh 3×4, 02 ảnh 4×6. 01 Bản y sao giấy khai sinh. 01 bản photo công chứng CMND. 02 phong bì đính sẵn tem ghi rõ Họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để trường liên hệ khi cần. Mọi thắc mắc thí sinh cần được tư vấn vui lòng liên hệ đến Trường Cao đẳng Y Dược tại TPHCM theo địa chỉ: Quận 9 - Tphcm.

kiến thức chia sẻ từ: https://caodangyduochcm.edu.vn/dieu-kien-xet-tuyen-cao-dang-dieu-duong-tphcm-nam-2019-he-chinh-quy/

Điều kiện xét tuyển cao đẳng điều dưỡng năm 2019 66 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment