Public
Authored by cao đẳng dược

Các điều kiện xét tuyển cao đẳng điều dưỡng năm 2019

Hôm nay ban tuyển sinh ban giám hiệu nhà trường cao đẳng dược sài gòn tại tphcm chia sẻ cho bạn những thông tin cụ thể về các điều kiện trong ứng tuyển cao đẳng điều dưỡng năm 2019 cụ thể ra sao giúp cho những thí sinh có kiến thức chi tiết về hình thức tuyển sinh cụ thể sau đây đây

  1. Học chuyên khoa Điều dưỡng để đón đầu xu thế

Bác sĩ Trường cao đẳng dược sài gòn cho biết, tại Việt Nam, Điều dưỡng viên có nhiệm vụ nòng cốt trong hệ thống Y tế, Ngoài ra các dược sĩ là các người đứng tiếp tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. theo điều tra về nguồn nhân lực Y tế tại các bệnh viện hiện nay cho thấy, nguồn nhân lực Điều dưỡng viên vẫn còn tương đối hạn chế trong khi nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân hiện nay càng gia tăng. Sự thiếu hụt Điều dưỡng viên xảy ra ở với các nơi ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của những dịch vụ điều trị bệnh.

Không riêng tại Việt Nam, nhiều nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới cũng rơi vào tình trạng thiếu điều dưỡng viên, yêu cầu tuyển dụng hiện nay càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Như vậy có thể thấy cơ hội việc hành nghề sau khi tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM nói riêng và sinh viên chuyên khoa Điều dưỡng nói chung là rất cao. Đây cũng được nhận định là xu hướng ngành nghiệp trong các năm tới, căn cứ học chuyên khoa này được xem là Lựa chọn thông minh để nắm bắt xu thế.

  1. Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019 hệ chính quy

Nhằm bù đắp sự thiếu hụt Điều dưỡng viên, Trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019 tại TPHCM. Điều kiện ứng tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM hệ chính quy năm 2019 là Đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đây là ngưỡng đảm bảo uy tín đầu vào hệ cao đẳng theo quy định. Với điều kiện này, thí sinh có thể dễ dàng dựa học ngành Điều dưỡng khi có đam mê theo đuổi chuyên khoa này.

mức thời gian đào tạo hệ cao đẳng chính quy là 03 năm. Với mô hình đào tạo Trường Y Dược liên kết với Bệnh viện, Nhà thuốc, sinh viên sẽ được học tập và tập luyện trong môi trường Y Dược chuyên sâu. Sinh viên khi căn cứ học tại Trường cao đẳng dược sài gòn được trang bị đầy đủ thông tin và Kinh nghiệm chuyên ngành để đảm bảo sau khi ra trường có thể làm được việc ngay và có việc làm.

  1. Hình thức đăng ký xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019.

Thí sinh có thể đăng ký ứng tuyển bằng cách: Đăng ký xét tuyển Cao đẳng Y Dược trực tuyến.

hoặc nộp hồ sơ ứng tuyển Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019 về cơ sở Phòng dạy học Trường cao đẳng dược sài gòn. Hồ sơ ứng tuyển chẳn hạn như những giấy tờ sau:

Phiếu đăng ký ứng tuyển năm 2019. 02 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc 02 bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 02 bản photo công chứng học bạ THPT. 04 ảnh 3×4, 02 ảnh 4×6. 01 Bản sao giấy khai sinh. 01 bản photo công chứng CMND. 02 phong bì đính sẵn tem ghi rõ Ngoài ra các dược sĩ tên, cơ sở, số điện thoại của thí sinh để trường liên hệ khi cần. Mọi thắc mắc thí sinh cần được giải thích vui lòng liên hệ đến Trường Cao đẳng Y Dược tại TPHCM theo địa chỉ: Quận 9 - Tphcm.

kiến thức chia sẻ từ: https://caodangyduochcm.edu.vn/dieu-kien-xet-tuyen-cao-dang-dieu-duong-tphcm-nam-2019-he-chinh-quy/

Các điều kiện xét tuyển cao đẳng điều dưỡng năm 2019 71 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment