Public
Authored by bình dương micro

Học Marketing online Bình Dương

Hiện nay nhiều công ty hay doanh nghiệp ồ ạt được thành lập vì đang là thời đại công nghiệp hóa-hiện đại hóa nhằm phục vụ những nhu cầu cần thiết cho khách hàng. Vì thế để cạnh tranh hay giữ vững vị thế của mình trên thị trường là bài toán cực kì khó mà nhiều công ty hay doanh nghiệp đang chú ý đến? Vì thế những gì họ cần là dịch vụ SEO hay Marketing.

Vậy SEO là gì? Mà Marketing là gì? Chúng có lợi ích như thế nào? Cùng Bình Dương Micro tìm hiểu nhé.

Xem thêm tại website của Bình Dương Micro: http://hocmarketingbinhduong.com

cropped-cropped-logo1-1

Marketing là gì?

Marketing là quá trình quản lý của doanh nghiệp phát hiện ra nhu cầu của khác hàng mà tìm ra những cách khác phụ nắm bắt cô hội, quảng bá, quảng cáo cho doanh nghiệp của mình cho công ty hay doanh nghiệp để giữ vị thế trên thị trường giúp các công ty hay doanh nghiệp có thể cạnh tranh với các công ty khác.

Mục đích của Marketing là giúp cho khách hàng hiểu rõ, biết rõ hơn nhiều về chi tiết của sản phẩm dịch vụ cần thiết cho khách hàng. Giúp sản phẩm của công ty hay tổ chức được nhiều người biết đến. Mang lại tên tuổi cho công ty,doanh nghiệp hay tổ chức nào đó,...

Đến Twitter của Bình Dương Micro tại: https://twitter.com/binhduongmicro

Vậy còn SEO là gì?

SEO là viết tắt của từ Search Engine Optimization có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên google. Giúp cho công ty của doanh nghiệp đạt nhiều doanh số kiếm được nhiều lượt traffic tự nhiên, giữ cho công ty của bạn luôn có vị trí trên thị trường.

Vậy làm thế nào để SEO website thành công. trước hết bạn cần phải xác định được các yếu tố cần nắm của SEO như: Nội dung nhắm mục tiêu truy vấn tìm kiếm của người dùng, Search Engine có thể thu thập & truy cập website không? chất lượng và số lượng liên kết, đáp ứng mục đích của người dùng,tính độc đáo của nội dung, chuyên môn, chẩm quyền và sự tin cậy (EAT), thường xuyên cập nhật nội dung (Refresh), tỷ lệ nhấp, tốc độ tải trang, website đáp ứng cho nhiều thiết bị,...

Đến với Bình Dương Micro bạn sẽ được học và thực hành tại đây với các giáo viên có nhiều năm trong nghề luôn chỉ dạy từng chút một để giúp bạn hiểu rõ thêm nhiều kiến thức về SEO hay Marketing. giúp bạn tiến bộ và đi lên nhờ khóa học kinh doanh online bình dương.

Xem thêm tại: https://www.flickr.com/people/143355710@N08/

61261625_2019394841522868_3566188101229346816_n

<script src="https://git.linux-kernel.at/snippets/22.js"></script> 1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment