M

may rua tay sat khuan tu dong

Máy rửa tay tự động hiện nay không còn xa lạ nữa với mọi người. Mùa Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc trên toàn thế giới. Thói quen rửa tay vẫn cần được duy trì để tránh khỏi các virus lây lan.

The repository for this project is empty