S

SA BÀN SUMMER LAND – DỰ ÁN QUY HOẠCH

Sa bàn Summer Land là dự án quy hoạch tại Mũi Né. Với nhiều điểm thuận lợi mang lại cho khách hàng cũng như chủ đầu tư. Bởi vị trí nằm gần các địa phận trung tâm, cũng như sự tiện nghi của dự án.

The repository for this project is empty