Skip to content
T

Thị trường bất động sản 2019 đang ở cuối chu kỳ phát triển

Project ID: 281

Theo nhận định ông Phạm Thanh Hưng nhận định việc đầu tư vào đất nền vùng ven là xu hướng mở rộng phát triển của bất động sản 2019. Cho thấy thị trường đang ở cuối chu kỳ phát triển.

The repository for this project is empty