V

VẬN CHUYỂN MÔ HÌNH – SỬA CHỮA – VỆ SINH SA BÀN TẠI VIỆT NAM

Vận chuyển mô hình kiến trúc. Công ty Song Anh còn nhận làm mô hình và sửa chữa, vệ sinh mô hình. Để triển lãm hay trưng bày sự kiện. Để đảm bảo một mô hình chắc chắn, tránh hư hỏng, làm mất sự thẩm mỹ của sa bàn.

The repository for this project is empty