devise.cy.yml 3.08 KB
Newer Older
1
#  Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
Raphael's avatar
Raphael committed
2
#  licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
3
#  the COPYRIGHT file.
mousey's avatar
mousey committed
4

5

6

7 8 9
cy:
 devise:
  confirmations:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
10
   confirmed: "Cadarnhawyd eich cyfrif yn llwyddiannus. Rydych chi wedi arwyddo i fewn."
11
   new:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
12
    resend_confirmation: "Anfon eto cyfarwyddiadau am sut i gadarnhau eich cyfrif"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
13
   send_instructions: "Byddwch yn derbyn e-bost â chyfarwyddiadau ar sut i gadarnhau eich cyfrif mewn ychydig funudau."
14
  failure:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
15
   inactive: "Nid yw eich cyfrif wedi'i actifadu."
16 17
   invalid: "E-bost neu gyfrinair annilys."
   invalid_token: "Tocyn dilysu annilys."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
18
   locked: "Mae eich cyfrif wedi'i gloi."
19
   timeout: "Mae eich sesiwn wedi dod i ben, arwyddwch i mewn eto i barhau."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
20 21
   unauthenticated: "Mae angen i chi arwyddo i mewn neu ymuno cyn parhau."
   unconfirmed: "Rhaid i chi gadarnhau eich cyfrif cyn parhau."
22
  invitations:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
23
   invitation_token_invalid: "The invitation token provided is not valid!"
24
   send_instructions: "Mae eich gwahoddiad wedi cael ei anfon."
25 26
  mailer:
   confirmation_instructions:
27
    subject: "Cyfarwyddiadau Cadarnhad"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
28
   hello: "Helo %{email}!"
29
   invitation_instructions:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
30 31
    displaying_correctly: "Email not displaying correctly? %{link} in your browser"
    view_in: "View in"
32
   reset_password_instructions:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
33
    change: "Newid y cyfrinair"
34
   unlock_instructions:
35 36
    subject: "Cyfarwyddiadau i ddatgloi"
    unlock: "Datgloi fy nghyfrif"
37
   welcome: "Croeso %{email}!"
38 39
  passwords:
   edit:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
40
    change_password: "Newid fy nghyfrinair"
41
   new:
42 43
    forgot_password: "Wedi anghofio eich cyfrinair?"
    no_account: "Dim cyfrif gyda e-bost hwn yn bodoli. Os ydych yn aros am wahodd, rhaid i chi aros hwyrach bach..."
44 45
   send_instructions: "Byddwch yn derbyn e-bost â chyfarwyddiadau ar sut i gadarnhau eich cyfrif mewn ychydig funudau."
   updated: "Newidiwyd eich cyfrinair yn llwyddiannus. Rydych chi wedi arwyddo i fewn."
46
  registrations:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
47
   destroyed: "Hwyl fawr! Canslwyd eich cyfrif yn llwyddiannus. Rydym yn gobeithio gweld chi eto yn fuan."
48 49
   signed_up: "Rydych chi wedi arwyddo i fyny yn llwyddiannus. Anfonwyd cadarnhad at eich e-bost os yw wedi'i alluogi."
   updated: "Diweddarwyd eich cyfrif yn llwyddiannus."
50 51
  sessions:
   new:
52 53
    login: Mewngofnodi
    password: Cyfrinair
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
54
    remember_me: "Cofiwch mi"
55
    sign_in: Mewngofnodi
56
    username: "Enw Defnyddiwr"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
57 58
   signed_in: "Arwyddwyd i fewn yn llwyddiannus."
   signed_out: "Arwyddwyd allan yn llwyddiannus."
59 60
  shared:
   links:
61
    forgot_your_password: "Wedi anghofio eich cyfrinair?"
62 63
    sign_in: Mewngofnodi
    sign_up: Cofrestrwch
64
  unlocks:
65 66
   send_instructions: "Byddwch yn derbyn e-bost gyda cyfarwyddiadau ar sut i agor eich cyfrif mewn ychydig funudau."
   unlocked: "Datglowyd eich cyfrif yn llwyddiannus. Rydych chi wedi arwyddo i fewn."
67 68
 errors:
  messages:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
69 70
   already_confirmed: "cadarnhawyd eisioes"
   not_found: "ni chanfuwyd"
71
   not_locked: "heb ei gloi"