javascript.bg.yml 5.32 KB
Newer Older
1
#  Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
MrZYX's avatar
MrZYX committed
2 3 4 5
#  licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
#  the COPYRIGHT file.


6

7 8 9
bg:
 javascripts:
  aspect_dropdown:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
10 11
   add_to_aspect: "Избиране на аспект(и)"
   all_aspects: "Във всеки аспект"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
12
   error: "Не е възможно започване на споделяне с <%= name %>. Вероятно ги игнорирате?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
13
   select_aspects: "Избиране на аспект(и)"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
14 15
   started_sharing_with: "Започнахте да споделяте с <%= name %>!"
   stopped_sharing_with: "Престанахте да споделяте с <%= name %>."
16
   toggle:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
17 18 19 20 21
    few: "В <%= count %> аспекта"
    many: "В <%= count %> аспекта"
    one: "В <%= count %> аспект"
    other: "В <%= count %> аспекта"
    two: "В {{count}} аспекта"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
22
    zero: "Избиране на аспект(и)"
23
  aspect_navigation:
24
   deselect_all: Никой
25
   no_aspects: "Няма избран аспект"
26
   select_all: Всички
27
  comments:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
28 29
   hide: "скриване на коментарите"
   show: "показване на коментарите"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
30
  confirm_dialog: "Сигурни ли сте?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
31
  delete: Изтриване
MrZYX's avatar
MrZYX committed
32
  failed_to_like: "Публикацията не бе харесана!"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
33
  failed_to_post_message: "Съобщението не бе публикувано!"
34
  getting_started:
35
   alright_ill_wait: "Добре, ще изчакам."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
36
   hey: "Здравейте, <%= name %>!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
37
   no_tags: "Не следите нито една марка! Желаете ли да продължите въпреки това?"
38
   preparing_your_stream: "Вашият персонализиран поток се подготвя..."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
  header:
   admin: Администриране
   contacts: Контакти
   home: Начало
   log_out: Отписване
   mark_all_as_read: "Маркирай вс. като прочетени"
   messages: Съобщения
   notifications: Известия
   profile: Профил
   recent_notifications: Скорошни
   search: "Намеретр хора или #диез-марки"
   settings: Настройки
   view_all: "Покажи всички"
  ignore: Игнориране
53
  infinite_scroll:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
54
   no_more: "Няма други публикации."
55
  photo_uploader:
56
   looking_good: "Леле, изглеждате страхотно!"
57
  publisher:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
58
   at_least_one_aspect: "Трябва да публикувате в поне един аспект"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
59 60
   limited: "Ограничено - публикацията ще бъде видима само за хората, с които я споделите"
   public: "Публично - публикацията ще бъде видима за всеки, а съдържанието ѝ ще бъде налично за търсещите машини"
61
  reshares:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
62
   duplicate: "Вече сте споделили публикацията!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
63
  search_for: "Търсене за <%= name %>"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
64
  show_more: "покажи още"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
65
  stream:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
66 67
   comment: Коментиране
   hide: Скриване
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
68 69 70 71 72
   likes:
    few: "<%= count %> Likes"
    many: "<%= count %> Likes"
    one: "<%= count %> Like"
    other: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
73
    two: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
74 75
    zero: "<%= count %> Likes"
   more_comments:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
76 77 78 79 80 81 82 83 84
    few: "Покажи останалите <%= count %> коментара"
    many: "Покажи останалите <%= count %> коментара"
    one: "Покажи останалия <%= count %> коментар"
    other: "Покажи останалите <%= count %> коментара"
    two: "Show <%= count %> more comments"
    zero: "Покажи осталите <%= count %> коментара"
   nsfw: "Публикацията Не е Подходяща за Работното Място (NSFW), според автора."
   original_post_deleted: "Авторът на оригиналната публикация я е изтрил."
   reshare: Споделяне
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
85
   reshares:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
86 87 88 89 90 91 92
    few: "<%= count %> споделяния"
    many: "<%= count %> споделяния"
    one: "<%= count %> споделяне"
    other: "<%= count %> споделяния"
    two: "<%= count %> Reshares"
    zero: "<%= count %> споделяния"
   show: Показване
93
  tags:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
94
   wasnt_that_interesting: "Е, вероятно марката #<%= tagName %> не е чак толкова интересна..."
95
  timeago:
96
   day: ден
MrZYX's avatar
MrZYX committed
97 98 99 100 101 102 103
   days: "%d дни"
   hour: "около час"
   hours: "около %d часа"
   minute: "около минута"
   minutes: "%d минути"
   month: "около месец"
   months: "%d месеца"
104 105
   prefixAgo: преди
   prefixFromNow: след
MrZYX's avatar
MrZYX committed
106
   seconds: "по-малко от минута"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
107
   suffixAgo: ""
MrZYX's avatar
MrZYX committed
108 109 110
   suffixFromNow: "от сега"
   year: "около година"
   years: "%d години"
111
  videos:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
112
   unknown: "Неизвестен вид видео"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
113
   watch: "Гледайте видеото в <%= provider %>"