javascript.nn.yml 3.16 KB
Newer Older
1
#  Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
2 3 4 5
#  licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
#  the COPYRIGHT file.


6

7 8 9
nn:
 javascripts:
  aspect_dropdown:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
10
   add_to_aspect: "Legg til kontakt"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
11
   all_aspects: "Alle aspekta"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
12
   error: "Klarte ikkje å byrja å dela med {{name}}. Ignorerer du dei?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
13
   select_aspects: "Vel aspekt"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
14 15
   started_sharing_with: "Du har byrja å dela med {{name}}."
   stopped_sharing_with: "Du deler ikkje lenger med {{name}}."
16
   toggle:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
17 18 19 20
    few: "I {{count}} aspekt"
    many: "I {{count}} aspekt"
    one: "I {{count}} aspekt"
    other: "I {{count}} aspekt"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
21
    two: "I {{count}} aspekt"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
22
    zero: "Vel aspekt"
23
  aspect_navigation:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
24 25 26
   deselect_all: "Vel vekk alle"
   no_aspects: "Ingen aspekt er valde"
   select_all: "Vel alle"
27
  comments:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
28 29 30 31 32
   hide: "gøym merknader"
   show: "syn alle merknadene"
  confirm_dialog: "Er du sikker?"
  failed_to_like: "Like-funksjonen feila."
  failed_to_post_message: "Klarte ikkje å senda meldinga."
33
  getting_started:
34
   alright_ill_wait: "Greitt, eg ventar."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
35
   hey: "Hei, {{name}}!"
36
   no_tags: "Du har ikkje følgt nokon etikett. Vil du likevel halda fram?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
37
   preparing_your_stream: "Lagar den tilpassa straumen din …"
38
  infinite_scroll:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
39
   no_more: "Ingen fleire meldingar."
40
  photo_uploader:
41
   looking_good: "Du verda, du ser flott ut!"
42
  publisher:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
43 44 45
   at_least_one_aspect: "Du offentleggjera til minst eitt aspekt"
   limited: "Avgrensa - berre personar du deler med vil kunna sjå meldinga"
   public: "Offentleg - alle kan sjå meldinga di og ho kan bli funnen av søkjemotorar"
46
  reshares:
47
   duplicate: " bra, altså? Men du har allereie delt meldinga :-)"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
48
  search_for: "Leit etter {{name}}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
49
  show_more: "syn meir"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
50 51 52 53 54 55
  stream:
   likes:
    few: "<%= count %> Likes"
    many: "<%= count %> Likes"
    one: "<%= count %> Like"
    other: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
56
    two: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
57 58 59 60 61 62
    zero: "<%= count %> Likes"
   more_comments:
    few: "Show <%= count %> more comments"
    many: "Show <%= count %> more comments"
    one: "Show <%= count %> more comment"
    other: "Show <%= count %> more comments"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
63
    two: "Show <%= count %> more comments"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
64 65 66 67 68 69
    zero: "Show <%= count %> more comments"
   reshares:
    few: "<%= count %> Reshares"
    many: "<%= count %> Reshares"
    one: "<%= count %> Reshare"
    other: "<%= count %> Reshares"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
70
    two: "<%= count %> Reshares"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
71
    zero: "<%= count %> Reshares"
72
  tags:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
73
   wasnt_that_interesting: "Greitt, #{{tagName}} var vel kanskje ikkje interessant …"
74
  timeago:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
75 76 77 78 79 80 81 82 83
   day: "om dagen"
   days: "%d dagar"
   hour: "om lag ein time"
   hours: "om lag %d timar"
   minute: "om lag eit minutt"
   minutes: "%d minutt"
   month: "om lag ein månad"
   months: "%d månader"
   seconds: "mindre enn eit minutt"
84
   suffixAgo: sidan
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
85 86 87
   suffixFromNow: "frå no"
   year: "om lag eit år"
   years: "%d år"
88
  videos:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
89
   unknown: "Ukjend videotype"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
90
   watch: "Sjå denne videoen hos {{provider}}"