javascript.pl.yml 3.36 KB
Newer Older
1
#  Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
MrZYX's avatar
MrZYX committed
2 3 4 5
#  licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
#  the COPYRIGHT file.


6

7 8 9
pl:
 javascripts:
  aspect_dropdown:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
10 11
   add_to_aspect: "Dodaj kontakt"
   all_aspects: "Wszystkie aspekty"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
12
   error: "Nie można zacząć dzielić się z {{name}}. Może ich ignorujesz?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
13
   select_aspects: "Wybierz aspekty"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
14 15
   started_sharing_with: "Od teraz dzielisz się z {{name}}!"
   stopped_sharing_with: "Nie dzielisz się już z {{name}}."
16
   toggle:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
17 18 19 20
    few: "W {{count}} aspektach"
    many: "W {{count}} aspektach"
    one: "W {{count}} aspekcie"
    other: "W {{count}} aspektach"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
21
    two: "W {{count}} aspektach"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
22
    zero: "Wybierz aspekty"
23
  aspect_navigation:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
24 25 26
   deselect_all: "Odznacz wszystkie"
   no_aspects: "Nie wybrano aspektów"
   select_all: "Zaznacz wszystkie"
27
  comments:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
28
   hide: "ukryj komentarze"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
29
   show: "wyświetl wszystkie komentarze"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
30
  confirm_dialog: "Czy @{m,f:jesteś|n:na}{ pew}{m:ien|f:na|n:no}?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
31 32
  failed_to_like: "Nie udało się polubić!"
  failed_to_post_message: "Nie można wysłać wiadomości!"
33
  getting_started:
34
   alright_ill_wait: "Dobrze, poczekam."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
35
   hey: "Hej, {{name}}!"
36 37
   no_tags: "Hej, nie obserwujesz żadnych znaczników! Kontynuować mimo to?"
   preparing_your_stream: "Przygotowanie spersonalizowanego strumienia..."
38
  infinite_scroll:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
39
   no_more: "Nie ma więcej wpisów."
40
  photo_uploader:
41
   looking_good: "O rety! Świetnie wyglądasz!"
42
  publisher:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
43
   at_least_one_aspect: "Musisz udostępnić dla co najmniej jednego aspektu"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
44 45
   limited: "Ograniczony - wpis będzie widoczny tylko dla wybranej grupy osób"
   public: "Publiczny - wpis będzie widoczny dla wszystkich i można go znaleźć przez wyszukiwarki"
46
  reshares:
47
   duplicate: "Już przekaza@{m:łeś|f:łaś|n:no} dalej ten wpis!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
48
  search_for: "Znajdź: {{name}}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
49
  show_more: "wyświetl więcej"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
50 51 52 53 54 55
  stream:
   likes:
    few: "<%= count %> Likes"
    many: "<%= count %> Likes"
    one: "<%= count %> Like"
    other: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
56
    two: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
57 58 59 60 61 62
    zero: "<%= count %> Likes"
   more_comments:
    few: "Show <%= count %> more comments"
    many: "Show <%= count %> more comments"
    one: "Show <%= count %> more comment"
    other: "Show <%= count %> more comments"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
63
    two: "Show <%= count %> more comments"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
64 65 66 67 68 69
    zero: "Show <%= count %> more comments"
   reshares:
    few: "<%= count %> Reshares"
    many: "<%= count %> Reshares"
    one: "<%= count %> Reshare"
    other: "<%= count %> Reshares"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
70
    two: "<%= count %> Reshares"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
71
    zero: "<%= count %> Reshares"
72
  tags:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
73
   wasnt_that_interesting: "OK, przypuszczam, że #{{tagName}} nie był, tak interesujący..."
74
  timeago:
75
   day: dzień
MrZYX's avatar
MrZYX committed
76
   days: "%d dni"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
77
   hour: "około godziny"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
78 79 80 81 82
   hours: "około %d godzin"
   minute: "około minuty"
   minutes: "%d minut"
   month: "około miesiąca"
   months: "%d miesięcy"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
83
   prefixAgo: " "
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
84 85
   prefixFromNow: "javascripts:timeago:prefixFromNow"
   seconds: "mniej niż minutę"
86
   suffixAgo: temu
MrZYX's avatar
MrZYX committed
87 88 89
   suffixFromNow: "od teraz"
   year: "około roku"
   years: "%d lat"
90
  videos:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
91
   unknown: "Nieznany typ wideo"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
92
   watch: "Zobacz ten film na {{provider}}"