javascript.sv.yml 3.22 KB
Newer Older
1
#  Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
MrZYX's avatar
MrZYX committed
2 3 4 5
#  licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
#  the COPYRIGHT file.


6

7 8 9
sv:
 javascripts:
  aspect_dropdown:
10
   add_to_aspect: "Lägg till kontakt"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
11
   all_aspects: "Alla aspekter"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
12
   error: "Det går inte att börja dela med {{name}}. Ignorerar du dem?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
13
   select_aspects: "Välj aspekter"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
14 15
   started_sharing_with: "Du har börjat dela med {{name}}!"
   stopped_sharing_with: "Du har slutat dela med {{name}}."
16
   toggle:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
17 18 19 20
    few: "I {{count}} aspekter"
    many: "I {{count}} aspekter"
    one: "I {{count}} aspekt"
    other: "I {{count}} aspekter"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
21
    two: "I {{count}} aspekter"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
22
    zero: "Välj aspekter"
23
  aspect_navigation:
24 25 26
   deselect_all: "Visa ingen"
   no_aspects: "Ingen aspekt är vald"
   select_all: "Visa alla"
27
  comments:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
28 29
   hide: "dölj kommentarer"
   show: "visa alla kommentarer"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
30
  confirm_dialog: "Är du säker?"
31
  failed_to_like: "Misslyckades med att gilla!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
32
  failed_to_post_message: "Misslyckades att posta meddelande!"
33
  getting_started:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
34
   alright_ill_wait: "Okej, jag väntar."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
35
   hey: "Hej, {{name}}!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
36 37
   no_tags: "Du, du följer ju inte några taggar! Vill du fortsätta ändå?"
   preparing_your_stream: "Förbereder din personliga ström..."
38
  infinite_scroll:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
39
   no_more: "Inga fler inlägg."
40
  photo_uploader:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
41
   looking_good: "OMG, du ser grym ut!"
42
  publisher:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
43
   at_least_one_aspect: "Du måste publicera till minst en aspekt."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
44 45
   limited: "Begränsad - ditt inlägg visas endast för personer som du delar med"
   public: "Publikt - ditt inlägg visas för alla och i söktjänster"
46
  reshares:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
47
   duplicate: "Du gillar detta va? Du har nämligen redan spridit detta inlägg vidare!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
48
  search_for: "Sök efter {{name}}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
49
  show_more: "visa mer"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
50 51 52 53 54 55
  stream:
   likes:
    few: "<%= count %> Likes"
    many: "<%= count %> Likes"
    one: "<%= count %> Like"
    other: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
56
    two: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
57 58 59 60 61 62
    zero: "<%= count %> Likes"
   more_comments:
    few: "Show <%= count %> more comments"
    many: "Show <%= count %> more comments"
    one: "Show <%= count %> more comment"
    other: "Show <%= count %> more comments"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
63
    two: "Show <%= count %> more comments"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
64 65 66 67 68 69
    zero: "Show <%= count %> more comments"
   reshares:
    few: "<%= count %> Reshares"
    many: "<%= count %> Reshares"
    one: "<%= count %> Reshare"
    other: "<%= count %> Reshares"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
70
    two: "<%= count %> Reshares"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
71
    zero: "<%= count %> Reshares"
72
  tags:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
73
   wasnt_that_interesting: "OK, jag antar att #{{tagName}} inte var intressant..."
74
  timeago:
75 76
   day: "en dag"
   days: "%d dagar"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
77 78 79 80
   hour: "ungefär en timme"
   hours: "ungefär %d timmar"
   minute: "ungefär en minut"
   minutes: "%d minuter"
81 82
   month: "ungefär en månad"
   months: "%d månader"
83 84
   prefixAgo: För
   prefixFromNow: om
MrZYX's avatar
MrZYX committed
85
   seconds: "mindre än en minut"
86
   suffixAgo: sedan
MrZYX's avatar
MrZYX committed
87
   suffixFromNow: ""
88 89
   year: "ungefär ett år"
   years: "%d år"
90
  videos:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
91
   unknown: "Okänd videotyp"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
92
   watch: "Se den här videon {{provider}}"