Commit 026ced52 authored by MrZYX's avatar MrZYX

updated locales

parent b7ce51d2
......@@ -88,8 +88,8 @@ eu:
unlocks:
new:
resend_unlock: "Desblokeatzeko argibideak bidali"
send_instructions: "You will receive an email with instructions about how to unlock your account in a few minutes."
unlocked: "Your account was successfully unlocked. You are now signed in."
send_instructions: "Zure kontua berriro aktibatzeko argibidedun mezu bat jasoko duzu e-postan minutu batzuetan."
unlocked: "Zure kontua berraktibatu duzu. Orain sartu egin zara."
errors:
messages:
already_confirmed: "jadanik baieztatua zegoen"
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ eu:
_contact: "Adiskidea"
_contacts: "Adiskideak"
_home: "Hasiera"
_more: "More"
_more: "Gehiago"
_photos: "argazkiak"
_services: "Zerbitzuak"
account: "Kontua"
......@@ -21,23 +21,23 @@ eu:
contact:
attributes:
person_id:
taken: "must be unique among this user's contacts."
taken: "bakarra izan behar du erabiltzaile honen adiskideen artean."
person:
attributes:
diaspora_handle:
taken: "is already taken."
taken: "erabilpenean dago jada."
request:
attributes:
from_id:
taken: "is a duplicate of a pre-existing request."
taken: "lehenago egindako eskaera baten bikoizketa bat da."
user:
attributes:
email:
taken: "is already taken."
taken: "erabilpenean dago jada."
person:
invalid: "is invalid."
invalid: "ez da erabilgarria."
username:
taken: "is already taken."
taken: "erabilpenean dago jada."
ago: "%{time} d(ir)ela"
application:
helper:
......@@ -52,7 +52,7 @@ eu:
failure: "Akatsa adiskidea alderdira gehitzean."
success: "Adiskidea arrakastaz gehitu da alderdira."
aspect_contacts:
done_editing: "aldaketa arrakastatsua"
done_editing: "aldaketak gauzatu"
contacts_not_visible: "Alderdi honetako adiskideak nor dagoen bere alderdian ezingo dute ikusi."
contacts_visible: "Alderdi honetako adiskideak jokingo dute nor dagoen alderdian."
create:
......@@ -75,7 +75,7 @@ eu:
handle_explanation: "Hau da zure Diaspora erabiltzailea. Zure adiskideei emaiezu zu aurkitzearren."
no_contacts: "Adiskiderik ez"
manage:
add_a_new_aspect: "Alderdi berri sortu"
add_a_new_aspect: "Alderdi berri bat sortu"
add_a_new_contact: "Adiskide berria gehitu"
drag_to_add: "Herresta egin ezazu jendea gehitzearren"
manage_aspects: "Alderdiak kudeatu"
......@@ -105,13 +105,13 @@ eu:
show:
edit_aspect: "alderdia aldatu"
update:
failure: "Zure alderdiak, %{name}, izen luzeegia du."
failure: "Zure alderdiak, %{name}(e)k, izen luzeegia du."
success: "Zure alderdia, %{name}, eraldatua izan da."
back: "Atzera"
cancel: "Ezeztatu"
comments:
new_comment:
comment: "Iruzkina"
comment: "Iruzkindu"
commenting: "Iruzkintzen..."
contacts:
few: "%{count} adiskide"
......@@ -162,7 +162,7 @@ eu:
if_they_accept_info: "eskaera onartzen badute, gonbidatutako alderdira batuko dira"
invite_someone_to_join: "Gonbida ezazu norbait Diasporan izen ematera!"
personal_message: "Mezu pertsonala"
resend: "Resend"
resend: "Berbidali"
send_an_invitation: "Gonbidapen bat bidali"
send_invitation: "Gonbidapena bidali"
to: "Jasotzailea:"
......@@ -170,8 +170,8 @@ eu:
application:
have_a_problem: "Arazoren bat? Aurkitu erantzuna hemen"
logged_in_as: "%{name} zara."
powered_by: "DIASPORA*K ESKAINIA"
toggle: "toggle mobile site"
powered_by: "DIASPORAK ESKAINIA"
toggle: "aldatu mugikorreko orrialdera"
whats_new: "ezer berririk?"
your_aspects: "zure alderdiak"
header:
......@@ -182,42 +182,42 @@ eu:
login: "sartu"
logout: "irten"
view_profile: "profila ikusi"
more: "More"
new_notifications: "%{count} new notifications"
more: "Gehiago"
new_notifications: "%{count} jakinarazpen berri"
new_requests:
few: "%{count} eskaera berri!"
one: "eskaera berria!"
other: "%{count} esakaera berri!"
zero: "eskaera berririk ez"
next: "next"
next: "hurrengoa"
no_new_notifications: "jakinarazpen berririk ez"
notifications:
also_commented: "iruzkindua baita zure kontaktuaren"
comment_on_post: "iruzkindua zure"
deleted: "deleted"
deleted: "ezabatuta"
index:
mark_all_as_read: "Mark All as Read"
mark_all_as_read: "Guztiak irakurrita"
notifications: "Jakinarazpenak"
mentioned: "has mentioned you in their"
mentioned: "aipatu zaituzte bere"
new_request: "zurekin partekatzea eskatu dizu."
post: "berria"
request_accepted: "zure partekatze eskaera onartu du."
notifier:
also_commented:
commented: "has also commented on %{post_author}'s post:"
sign_in: "Sign in to view it."
commented: "(e)k ere iruzkindu du %{post_author}(r)en mezuan:"
sign_in: "Sartu zaitez ikusteko."
subject: "%{name}(e)k ere iruzkindu du."
comment_on_post:
commented: "has commented on your post!"
sign_in: "Sign in to view it."
subject: "%{name} has commented on your post."
sign_in: "Sartu zaitez ikusteko."
subject: "%{name} zure mezua iruzkindu du."
diaspora: "diasporaren e-posta robota"
hello: "Kaixo, %{name}!"
love: "ikusi arte,"
mentioned:
mentioned: "mentioned you in a post:"
sign_in: "Sign in to view it."
subject: "%{name} has mentioned you on Diaspora*"
mentioned: "zu aipatu zaituzte mezu batean:"
sign_in: "Sartu ikusteko."
subject: "%{name}(e)k Diasporan aipatu zaitu"
new_request:
just_sent_you: "oraintxe Diaspora* adiskide eskaera bidali zaizu"
sign_in: "sartu hemen"
......@@ -225,7 +225,7 @@ eu:
try_it_out: "Hobe zenuke begiztatzea."
request_accepted:
accepted: "(e)k zure adiskide eskaera onartu du. Orain hemen dago:"
sign_in: "Sign in here"
sign_in: "Sartu hemen"
subject: "%{name}(e)k zure adiskide eskaera onartu du Diasporan"
single_admin:
admin: "Zure Diaspora administratzailea"
......@@ -280,7 +280,7 @@ eu:
accepts: "Behin %{name}(e)k onartzen zaituela, bakoitzak bestearen berriak Diasporan ikusi ahalko dituzue"
share_with: "%{name}(r)ekin hasi partekatzen"
share_with_pane:
add_new_aspect: "add new aspect"
add_new_aspect: "alderdi berria gehitu"
show:
does_not_exist: "Pertsona hau ez dago!"
incoming_request: "Adiskide eskaera bat bidali dizu pertsona honek."
......@@ -290,7 +290,7 @@ eu:
recent_public_posts: "Azken berri publikoak"
return_to_aspects: "Zure alderdi orrialdera itzuli"
similar_contacts: "antzeko adiskideak"
start_sharing: "start sharing"
start_sharing: "harremanetan hasi"
to_accept_or_ignore: "onartu edo utzi"
update:
failed: "Akatsa profila eguneratzean"
......@@ -375,25 +375,25 @@ eu:
error: "akatsa zerbitzu hori konektatzean"
finder:
friends:
few: "%{count} friends"
one: "1 friend"
other: "%{count} friends"
zero: "no friends"
invite_your_friends_from: "Invite your friends from %{service}"
not_connected: "not connected"
few: "%{count} adiskide"
one: "adiskide 1"
other: "%{count} adiskide"
zero: "adiskiderik ez"
invite_your_friends_from: "Gonbidatu lagunak %{service}(e)tik"
not_connected: "harremanik ez"
index:
connect_to_facebook: "Facebookekin lotu"
connect_to_twitter: "Twitterekin lotu"
disconnect: "irten"
edit_services: "Aldatu zerbitzuak"
logged_in_as: "logged in as"
logged_in_as: "zu zara:"
really_disconnect: "irten %{service}(e)tik?"
inviter:
click_link_to_accept_invitation: "Click this link to accept your invitation"
join_me_on_diaspora: "Join me on DIASPORA*"
click_link_to_accept_invitation: "Jarraitu esteka hau zure gonbidapena onartzeko"
join_me_on_diaspora: "Bat egin nirekin DIASPORAN"
remote_friend:
invite: "invite"
resend: "resend"
invite: "gonbidapena"
resend: "berbidali"
settings: "Lehentasunak"
shared:
add_contact:
......@@ -406,12 +406,12 @@ eu:
all_contacts: "Adiskide Guztiak"
cannot_remove: "Ezin izan da pertsona azken alderditik ezabatu. (Pertsona honekin harremanak nahi ez badituzu, adiskidea ezabatu behar duzu.)"
invitations:
by_email: "by Email"
by_email: "e-posta bidez"
dont_have_now: "Bat ere ez duzu, baina gonbidapen gehiago iritsiko dira laister!"
from_facebook: "From Facebook"
from_facebook: "Facebooketik"
invitations_left: "(%{count} geratzen zai(zki)zu)"
invite_someone: "Norbait gonbidatu"
invite_your_friends: "Invite your friends"
invite_your_friends: "Zure lagunak gonbidatu"
invites: "Gonbidapenak"
invites_closed: "Gonbidapenak itxita daude orain Diaspora zerbitzari hontan"
notification:
......@@ -457,18 +457,18 @@ eu:
change_language: "Hizkuntza aldatu"
change_password: "Pasahitza aldatu"
close_account: "Kontua ezabatu"
current_password: "Current password"
current_password: "Oraingo pasahitza"
download_photos: "nire argazkiak jaitsi"
download_xml: "nire xml jaitsi"
edit_account: "Kontua aldatu"
email_notifications: "E-posta bidezko jakinarazpenak"
export_data: "Datuak esportatu"
new_password: "Pasaitza Berria"
new_password: "Pasahitz Berria"
receive_email_notifications: "E-posta jakinarazpenak jaso nahi dituzu?"
your_email: "Zure e-posta"
your_handle: "Zure Diaspora erabiltzailea"
getting_started:
connect_on_diaspora: "Connect on Diaspora"
connect_on_diaspora: "Konektatu Diasporan"
connect_services: "Beste zerbitzu batzuekin lotu"
edit_profile: "Zure profila aldatu"
finished: "Bukatuta!"
......@@ -476,11 +476,11 @@ eu:
signup_steps: "Zure izen ematea bukatu ezazu hiru pauso hauek emanez:"
skip: "jauzi hastapenak"
step_2:
find_your_friends_on_diaspora: "Would you like to find your Facebook friends on Diaspora?"
skip: "Skip"
find_your_friends_on_diaspora: "Gustatuko litzaizuke Facebookeko lagunak Diasporan aurkitzea?"
skip: "Utzi"
step_3:
finish: "Finish"
people_already_on_diaspora: "People already on Diaspora"
finish: "Bukatu"
people_already_on_diaspora: "Diasporako jendea"
welcome: "Ongi Etorri Diasporara!"
public:
does_not_exist: "%{username}(r)ik ez dago!"
......@@ -491,7 +491,7 @@ eu:
password_changed: "Pasahitza aldatu duzu"
password_not_changed: "Pasahitz Aldaketa Akatsduna"
webfinger:
fetch_failed: "failed to fetch webfinger profile for %{profile_url}"
fetch_failed: "ezin izan da webfinger profila hartu %{profile_url} webgunetik"
hcard_fetch_failed: "%{account} kontutik ezin izan da hcard sortu"
no_person_constructed: "Ezin izan da pertsona sortu hcard erabiliz."
not_enabled: "webfinger ez dago aktibatuta %{account} zerbitzariarengatik"
......
......@@ -21,23 +21,23 @@ fi:
contact:
attributes:
person_id:
taken: "must be unique among this user's contacts."
taken: "on oltava yksilöllinen."
person:
attributes:
diaspora_handle:
taken: "is already taken."
taken: "on jo varattu."
request:
attributes:
from_id:
taken: "is a duplicate of a pre-existing request."
taken: "on jo tehdyn pyynnön kaksoiskappale."
user:
attributes:
email:
taken: "is already taken."
taken: "on jo varattu."
person:
invalid: "is invalid."
invalid: "ei ole kelvollinen."
username:
taken: "is already taken."
taken: "on jo varattu."
ago: "%{time} sitten"
application:
helper:
......@@ -162,7 +162,7 @@ fi:
if_they_accept_info: "jos he hyväksyvät kutsun, heidät lisätään siihen näkymään, johon heidät kutsuit."
invite_someone_to_join: "Kutsu joku Diasporan käyttäjäksi!"
personal_message: "Henkilökohtainen viesti"
resend: "Resend"
resend: "Lähetä uudelleen"
send_an_invitation: "Lähetä kutsu"
send_invitation: "Lähetä kutsu"
to: "Vastaanottaja"
......@@ -198,7 +198,7 @@ fi:
index:
mark_all_as_read: "Merkitse kaikki luetuiksi"
notifications: "Ilmoitukset"
mentioned: "has mentioned you in their"
mentioned: "on maininnut sinut heidän"
new_request: "haluaa jakaa kanssasi."
post: "viesti"
request_accepted: "hyväksyi jakopyyntösi."
......@@ -215,9 +215,9 @@ fi:
hello: "Hei %{name}!"
love: "terveisin,"
mentioned:
mentioned: "mentioned you in a post:"
sign_in: "Sign in to view it."
subject: "%{name} has mentioned you on Diaspora*"
mentioned: "mainitsi sinut viestissään:"
sign_in: "Kirjaudu sisään nähdäksesi."
subject: "%{name} on maininnut sinut Diaspora*:ssa"
new_request:
just_sent_you: "lähetti juuri äsken sinulle kontaktipyynnön Diaspora*ssa"
sign_in: "Kirjaudu sisään täältä"
......@@ -280,7 +280,7 @@ fi:
accepts: "Kun %{name} hyväksyy, alatte näkemään toistenne viestit Diasporassa."
share_with: "Aloita jakaminen henkilölle %{name}"
share_with_pane:
add_new_aspect: "add new aspect"
add_new_aspect: "lisää näkymä"
show:
does_not_exist: "Henkilöä ei ole olemassa!"
incoming_request: "Tämä henkilö on lähettänyt sinulle pyynnön."
......@@ -325,7 +325,7 @@ fi:
edit: "muokkaa"
edit_delete_photo: "Muokkaa kuvan kuvausta / poista kuva"
make_profile_photo: "laita profiilikuvaksi"
original_post: "Original Post"
original_post: "Alkuperäinen viesti"
permalink: "pysyvä linkki"
update_photo: "Päivitä kuva"
view: "näytä"
......@@ -426,7 +426,7 @@ fi:
all: "kaikki"
all_contacts: "kaikki kontaktit"
make_public: "tee julkiseksi"
mention_helper_text: "to mention someone, press '@' and start typing their name"
mention_helper_text: "mainitaksesi jonkun, valitse '@' ja kirjoita nimen alku"
post_a_message_to: "Lähetä viesti näkymään %{aspect}"
posting: "Lähetetään..."
share: "Jaa"
......
......@@ -162,7 +162,7 @@ gl:
if_they_accept_info: "se aceptan, serán engadidos ao aspecto ao que os convidaches."
invite_someone_to_join: "Convida a alguén a participar en Diaspora!"
personal_message: "Mensaxe persoal"
resend: "Resend"
resend: "Reenviar"
send_an_invitation: "Mensaxe persoal"
send_invitation: "Enviar unha invitación"
to: "a"
......@@ -240,7 +240,7 @@ gl:
password_confirmation: "Confirmación do contrasinal"
people:
aspect_list:
edit_membership: "editar membresía de aspecto"
edit_membership: "Editar membresía de aspecto"
edit:
allow_search: "Permitir á xente buscarte dentro de Diaspora"
edit_profile: "Editar perfil"
......@@ -268,11 +268,11 @@ gl:
pending_request: "solicitude pendente"
thats_you: "es ti!"
profile_sidebar:
bio: "biografia"
born: "aniversario"
bio: "Biografia"
born: "Aniversario"
cannot_remove: "Non se pode eliminar %{name} do último aspecto. (Se te queres desvincular desta persoa tes que eliminar o contacto.)"
edit_my_profile: "Editar o meu perfil"
gender: "xénero"
gender: "Xénero"
in_aspects: "en aspectos"
remove_contact: "borrar contacto"
remove_from: "Eliminar %{name} de %{aspect}?"
......@@ -284,7 +284,7 @@ gl:
show:
does_not_exist: "Esa persoa non existe!"
incoming_request: "%{name} quere compartir contigo"
no_posts: "non hai mensaxes que amosar!"
no_posts: "Non hai mensaxes que amosar!"
not_connected: "Non estás conectado a %{name}"
recent_posts: "Publicacións recentes"
recent_public_posts: "Publicacións Públicas Recentes"
......@@ -431,7 +431,7 @@ gl:
posting: "Publicando..."
share: "Compartir"
share_with: "Compartir con %{aspect}"
whats_on_your_mind: "que tes en mente?"
whats_on_your_mind: "Que tes en mente?"
reshare:
reshare: "Recompartir "
status_messages:
......@@ -440,7 +440,7 @@ gl:
helper:
no_message_to_display: "Non hai mensaxes para amosar"
new_status_message:
oh_yeah: "e logo!!"
oh_yeah: "e logo!"
tell_me_something_good: "cóntame algo bo"
show:
destroy: "Borrar"
......@@ -464,7 +464,7 @@ gl:
email_notifications: "Notificacións de correo-e"
export_data: "Exportar datos"
new_password: "Novo contrasinal"
receive_email_notifications: "Receibir notificacións por correo?"
receive_email_notifications: "Recibir notificacións por correo?"
your_email: "O teu correo"
your_handle: "A túa tarxeta diaspora"
getting_started:
......
......@@ -162,7 +162,7 @@ hu:
if_they_accept_info: "Ha elfogadják felkérésed, akkor belekerülnek abba a csoportba amelyikbe meghívtad őket."
invite_someone_to_join: "Hívj meg valakit, hogy csatlakozzon a Diaspora-hoz!"
personal_message: "Személyes üzenet"
resend: "Resend"
resend: "Újraküld"
send_an_invitation: "Küldj egy meghívót"
send_invitation: "Meghívás küldése"
to: "Címzett"
......
......@@ -121,7 +121,7 @@ nl:
date:
formats:
birthday: "%B %d"
birthday_with_year: "%B %d %J"
birthday_with_year: "%B %d %Y"
fullmonth_day: "%B %d"
delete: "Verwijderen"
email: "E-mail"
......
# Copyright (c) 2010, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
eu:
javascripts:
confirm_dialog: "Ziur al zaude?"
search_for: "Bilatu {{name}}"
shared:
contact_list:
cannot_remove: "Ezin izan da adiskidea azken alderditik ezabatu. (Pertsona honekin harremanak bukatu nahi badituzu, hura ezabatu behar duzu.)"
timeago:
day: "egun bat"
days: "%d egun"
hour: "ordu bat"
hours: "%d ordu"
minute: "minutu bat"
minutes: "%d minutu"
month: "hilabete bat"
months: "%d hilabete"
prefixAgo: "duela"
prefixFromNow: ""
seconds: "minutu bat baino gutxiago"
suffixAgo: ""
suffixFromNow: "barru"
year: "urte bat"
years: "%d urte"
videos:
unknown: "Bideo mota ezezaguna"
watch: "Ikusi bideo hau {{provider}}(e)n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ gl:
minutes: "%d minutos"
month: "sobre un mes"
months: "%d meses"
prefixAgo: "hai"
prefixAgo: "Hai"
prefixFromNow: "javascripts:timeago:prefixDendeAgora"
seconds: "menos dun minuto"
suffixAgo: ""
......
# Spanish as spoken in Colombia (es-CO) translations for Rails
# by Christian A. Rojas G (christianrojas@mac.com)
es-CO:
number:
......@@ -7,24 +6,27 @@ es-CO:
format:
delimiter: ","
currency:
format: # Pesos Colombianos
format:
format: "%u%n"
unit: "$"
precision: 2
delimiter: ","
separator: "."
delimiter: ","
precision: 0
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
format:
delimiter: ","
precision: 2
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
separator: "."
human:
format:
delimiter: ","
precision: 2
# Rails <= v2.2.2
# storage_units: [Bytes, KB, MB, GB, TB]
# Rails >= v2.3
storage_units:
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
......@@ -34,6 +36,15 @@ es-CO:
mb: "MB"
gb: "GB"
tb: "TB"
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
unit: ""
thousand: "Mil"
million: "Millón"
billion: "Billón"
trillion: "Trillón"
quadrillion: "Cuatrillón"
precision:
format:
delimiter: ","
......@@ -56,6 +67,15 @@ es-CO:
am: "am"
pm: "pm"
support:
array:
words_connector: ", "
two_words_connector: " y "
last_word_connector: " y "
select:
prompt: "Por favor selecciona"
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "medio minuto"
......@@ -90,57 +110,67 @@ es-CO:
one: "más de 1 año"
other: "más de %{count} años"
almost_x_years:
one: "casi 1 año"
one: "casi 1 año"
other: "casi %{count} años"
prompts:
year: "Año"
month: "Mes"
day: "Día"
hour: "Hora"
minute: "Minutos"
second: "Segundos"
year: 'Año'
month: 'Mes'
day: 'Día'
hour: 'Hora'
minute: 'Minuto'
second: 'Segundos'
# Active Record