Commit 5a63d201 authored by Jonne Haß's avatar Jonne Haß
Browse files

Merge branch 'release/0.5.1.0-RC' into stable

parents 034fc5b1 7052f2a6
......@@ -298,7 +298,7 @@ cs:
participants: "Účastníci"
create:
fail: "Neplatná zpráva"
no_contact: "Hej, musíte nejdřív kontakt přidat!"
no_contact: "Hej, musíte kontakt nejdřív přidat!"
sent: "Zpráva byla odeslána"
destroy:
delete_success: "Konverzace byla úspěšně smazána"
......@@ -350,7 +350,7 @@ cs:
help:
account_and_data_management:
close_account_a: "Přejděte na dolní část vaší stránky nastavení a klikněte na tlačítko „Uzavřít účet“."
close_account_q: "Jak vymažu svůj ůčet"
close_account_q: "Jak vymažu svůj ůčet?"
data_other_podmins_a: "Když začnete sdílet s někým na jiném podu, všechny příspěvky, které s ní(m) sdílíte a kopie dat na vašem profilu jsou uchovávány (kešovány) na jejím/jeho podu a přísupné administrátorovi tohoto podu. Když smažete příspěvek nebo data z profilu, jsou smazány z vašeho podu a z kterýchkoli dalších podů, kde byly v minulosti uchovávány."
data_other_podmins_q: "Mohou administrátoři jiných podů vidět informace?"
data_visible_to_podmin_a: "Komunikace *mezi* pody je šifrovaná (použitím SSL a vlastního šifrování diaspory*), ale skladování dat na podech není šifrované. Administrátoři databáze vašeho podu (většinou osoby provozující pod) mají přístup ke všem datům na vašem profilu a ke všem vašim příspěvkům (podobně jako u věťšiny stránek, které uchovávají data). Provozování vlastního podu poskytuje větší soukromí, neboť poté jen vy řídíte přístup k databázi."
......@@ -364,7 +364,7 @@ cs:
change_aspect_of_post_a: "Ne, ale vždy můžete vytvořit nový příspěvek se stejným obsahem a sdílet ho s jiným aspektem."
change_aspect_of_post_q: "Poté, co jsem něco odeslal, můžu změnit aspekty, které to vidí?"
contacts_know_aspect_a: "Ne. V žádném případě nemohou vidět název aspektu."
contacts_know_aspect_q: "Vědí kontakty do kterých aspektů jsem je zařadil(a)?"
contacts_know_aspect_q: "Vědí kontakty, do kterých aspektů jsem je zařadil(a)?"
contacts_visible_a: "Pokud vyberete tuto možnost, tak kontakty z toho aspektu budou moci vidět, kdo jiný v aspektu je, na vašem profilu pod vaší fotkou. Je nejlepší vybrat tuto možnost jen pokud se kontakty v tom aspektu znají. Stále neuvidí název aspektu."
contacts_visible_q: "Co znamená „umožnit kontaktům v tomto aspektu se vzájemně vidět“?"
delete_aspect_a: "Ve Vašem seznamu aspektů na levé straně hlavní stránky najeďte myší na aspekt, který chcete smazat. Klikněte na malou tužku, která se objeví napravo. V rámečku, který se objeví, zvolte Smazat."
......@@ -403,7 +403,7 @@ cs:
get_support_q: "Co když moje otázka není zodpovězena v těchto Častých dotazech? Kde jinde můžu sehnat pomoc?"
getting_started_a: "Máte štěstí. Vyzkoušejte %{tutorial_series} na stránce našeho projektu. Provede vás krok po kroku registrací a naučí vás všechny základní věci, co potřebujete o diaspoře* vědět."
getting_started_q: "Pomoc! Potřebuji základní pomoc, abych mohl začít!"
title: "Nacházení pomoci"
title: "Jak získat pomoc ?"
getting_started_tutorial: "Tutoriály pro nováčky"
here: "zde"
irc: "IRC"
......@@ -457,7 +457,7 @@ cs:
embed_multimedia_q: "Jak vložím video, zvukovou nahrávku či jiný multimediální obsah do příspěvku ?"
format_text_a: "Použitím zjednodušeného jazyku %{markdown}. Můžete najít plný syntax Markdownu %{here}. Tlačítko pro náhled je v tomto případě opravdu užitečné, neboť uvidíte, jak bude vaše zpráva vypadat předtím, než ji nasdílíte."
format_text_q: "Jak mohu formátovat text ve svých příspěvcích (tučný text, kurzíva apod.)?"
hide_posts_a: "Najedete-li myší na něčí příspěvek, objeví se vpravo nahoře malý křížek podobný písmenu x. Kliknutím na křížek příspěvek skryjete a zamezíte i e-mailovým upozorněním na něj. Při návštěvě profilové stránky autora tohot příspěvku však příspěvek stále uvidíte."
hide_posts_a: "Najedete-li myší na něčí příspěvek, objeví se vpravo nahoře malý křížek podobný písmenu x. Kliknutím na křížek příspěvek skryjete a zamezíte i e-mailovým upozorněním na něj. Při návštěvě profilové stránky autora tohoto příspěvku však příspěvek stále uvidíte."
hide_posts_q: "Jak skrýt příspěvek ? / Jak vypnout zasílání upozornění o příspěvcích, které jsem okomentoval(a) ?"
image_text: "text k obrázku"
image_url: "url obrázku"
......@@ -551,13 +551,13 @@ cs:
title: "Sdílení"
tags:
filter_tags_a: "Toto zatím není dostupné přes diasporu*, ale existují některé %{third_party_tools}, co toto mohou poskytnout."
filter_tags_q: "Jak můžu filtrovat/vyloučit některé štítky z mého proudu."
filter_tags_q: "Jak můžu filtrovat/vyloučit některé štítky z mého proudu?"
followed_tags_a: "Po vyhledání štítků můžete začít \"sledovat\" tento štítek kliknutím na tlačítko nahoře na stránce štítku. Štítek se tím objeví ve Vašem seznamu sledovaných štítků vlevo. Kliknutím na jeden z Vašich sledovaných štítků se dostanete na stránku tohoto štítku a uvidíte seznam nedávných příspěvků, které byly tímto štítkem označeny. Klikněte na #Odebírané štítky a uvidíte seznam příspěvků, které obsahují alespoň jeden z Vámi odebíraných štítků. "
followed_tags_q: "Co jsou „#Odebírané štítky“ a jak můžu odebírat štítek?"
people_tag_page_a: "Jsou to lidé, co použili tento štítek ve svém popisu na svém veřejném profilu."
people_tag_page_q: "Kdo jsou ti uvedení na levé straně stránky štítku?"
people_tag_page_q: "Kdo jsou lidé uvedení na levé straně stránky štítku?"
tags_in_comments_a: "Štítek přidaný do komentáře bude fungovat jako link na stránku tohoto štítku. Komentář (ani jím komentovaný příspěvek) se však na stránce štítku neobjeví. Pouze příspěvky se štítkem se objevují na stránce štítku."
tags_in_comments_q: "Smím používat označení i v komentářích nebo jen v příspěvcích ?"
tags_in_comments_q: "Smím používat štítky i v komentářích nebo jen v příspěvcích ?"
title: "Štítky"
what_are_tags_for_a: "Štítky slouží ke kategorizaci příspěvků, typicky podle tématu. Vyhledáváním podle štítku dostanete všechny Vám viditelné příspěvky (jak veřejné, tak soukromé), které tento štítek mají. Takto mohou lidé, kteří mají o nějaké téma zájem, hledat veřejné příspěvky o něm."
what_are_tags_for_q: "K čemu jsou štítky?"
......@@ -1088,7 +1088,7 @@ cs:
create:
already_authorized: "Uživatel s Diaspora ID %{diaspora_id} již spojení s účtem na %{service_name} autorizoval."
failure: "Ověření selhalo."
read_only_access: "Míra přístupu je pouze pro čtení, zkuste se prosím znovu autorizovat později"
read_only_access: "Úroveň přístupu je pouze pro čtení, zkuste se prosím znovu autorizovat později"
success: "Ověření úspěšné."
destroy:
success: "Autorizace úspěšně odstraněna."
......@@ -1368,6 +1368,7 @@ cs:
started_sharing: "…někdo začne sdílet s vámi?"
stream_preferences: "Předvolby proudu"
your_email: "Váš e-mail"
your_email_private: "Vaší emailovou adresu nikdy neuvidí jiní uživatelé."
your_handle: "Vaše Diaspora ID"
getting_started:
awesome_take_me_to_diaspora: "Úžasné! Vezměte na diasporu*"
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ es:
contact:
attributes:
person_id:
taken: "debe ser único entre los contactos de la persona."
taken: "debe ser único entre los contactos del usuario."
person:
attributes:
diaspora_handle:
......@@ -40,7 +40,7 @@ es:
reshare:
attributes:
root_guid:
taken: "Es buena, ¿eh? ¡Ya habías compartido esa publicación!"
taken: "Es buena, ¿eh? ¡Ya habías compartido esa publicación!"
user:
attributes:
email:
......@@ -139,7 +139,7 @@ es:
aspect_memberships:
destroy:
failure: "No se pudo quitar a la persona del aspecto."
no_membership: "No se pudo encontrar a la persona seleccionada en ese aspecto"
no_membership: "No se pudo encontrar a la persona seleccionada en ese aspecto."
success: "Se ha quitado correctamente a la persona del aspecto"
aspects:
add_to_aspect:
......@@ -160,7 +160,7 @@ es:
failure: "Error creando el aspecto."
success: "Se ha credo tu nuevo aspecto %{name}."
destroy:
failure: "El aspecto %{name} no está vacío y no pudo ser borrado."
failure: "%{name} no pudo ser borrado."
success: "%{name} fue eliminado con éxito."
success_auto_follow_back: "Se borró correctamente %{name}. Este aspecto se usaba para seguir automáticamente a los usuarios, revisa tu configuración para seleccionar un nuevo aspecto de autoseguimiento."
edit:
......@@ -170,7 +170,7 @@ es:
aspect_list_is_visible: "Los contactos en este aspecto son capaces de verse entre sí."
confirm_remove_aspect: "¿Seguro que quieres eliminar este aspecto?"
grant_contacts_chat_privilege: "¿conceder privilegio a los contactos de este aspecto para poder chatear?"
make_aspect_list_visible: "Permitir que estos contactos puedan ver quien más hay en este aspecto."
make_aspect_list_visible: "Permitir que los contactos de este aspecto puedan verse entre ellos?"
remove_aspect: "Eliminar este aspecto"
rename: "Renombrar"
set_visibility: "Configurar Visibilidad"
......@@ -193,7 +193,7 @@ es:
find_a_bug: "... encuentras algún %{link}?"
have_a_question: "... tienes %{link}?"
here_to_help: "¡La comunidad Diaspora* está aquí!"
mail_podmin: "Correo del podmin (administrador de pod)"
mail_podmin: "Correo del administrador"
need_help: "¿Necesitas ayuda?"
tag_bug: "error"
tag_feature: "idea"
......@@ -305,7 +305,7 @@ es:
create_a_new_conversation: "Empieza una nueva conversación"
inbox: "Bandeja de entrada"
new_conversation: "Nueva conversación"
no_conversation_selected: "ninguna conversación seleccionada"
no_conversation_selected: "Ninguna conversación seleccionada"
no_messages: "Ningún mensaje"
new:
abandon_changes: "¿Descartar los cambios?"
......@@ -355,7 +355,7 @@ es:
contacts_know_aspect_a: "No. Tus contactos no pueden ver el nombre del aspecto bajo ninguna circunstancia."
contacts_know_aspect_q: "¿Mis contactos pueden saber en que aspecto los he situado?"
contacts_visible_a: "Si marcas esta opción entonces los contactos de ese aspecto estarán habilitados para ver quien mas está en el, en tu pagina de perfil, bajo tu foto. Es mejor seleccionar esta opción solo si todos los contactos en ese aspecto se conocen. Ellos aún asi no podrán ver como se llama el aspecto."
contacts_visible_q: "¿Que significa \"Hacer los contactos en este aspecto visibles entre \" ?"
contacts_visible_q: "¿Que significa \"Hacer los contactos en este aspecto visibles entre \"?"
delete_aspect_a: "En tu lista de aspectos en el lado izquierdo de la pagina principal, apunta tu mouse al aspecto que quieras eliminar. Haz click en el pequeño lapiz \"editar\" que aparezca en la derecha. Haz click en el boton eliminar en la caja que aparecera."
delete_aspect_q: "¿Cómo borro un aspecto?"
person_multiple_aspects_a: "Sí. Ve a la página de tus contactos y haz click en \"mis contactos\". Para cada contacto puedes usar el menu de la derecha para agregarlos a (o remover de) cuantos aspectos quieras. O puedes agregarlos (o removerlos) a un nuevo aspecto al hacer click en el boton de selección de aspecto en su pagina de perfil. O puedes incluso mover el puntero sobre su nombre cuando los veas en el flujo, y una carta flotante aparecera. Puedes cambiar los aspectos en los cuales están directamente de ahí."
......@@ -365,13 +365,13 @@ es:
remove_notification_a: "No."
remove_notification_q: "Si yo elimino alguien de un aspecto, o de todos mis aspectos, ellos son notificados de esto?"
rename_aspect_a: "Sí. En tu lista de aspectos en el lado izquierdo de la pagina principal, apunta tu mouse hacia el aspecto que quieres renombrar. Haz click en el pequeño lapiz \"editar\" que aparece en la derecha. Haz click en la caja \"renombrar\" que aparece."
rename_aspect_q: "¿Puedo renombrar un aspecto?"
rename_aspect_q: "¿Cómo renombro un aspecto?"
restrict_posts_i_see_a: "Sí. Pinche en \"Mis Aspectos\" en la barra lateral, allí podrá marcar o desmarcar cada uno de los aspectos de la lista para incluirlos o no. Sólo las publicaciones de las personas en los aspectos seleccionados aparecerán en su entrada."
restrict_posts_i_see_q: "¿Puedo restringir las publicaciones que veo, a solo aquellas de ciertos aspectos?"
restrict_posts_i_see_q: "¿Puedo restringir las publicaciones que veo a las de los aspectos que yo escoja?"
title: "Aspectos"
what_is_an_aspect_a: "Los aspectos son la forma en que agrupas tus contactos en diaspora*. Un aspecto es una faceta que le muestras al mundo. Puede ser quien eres al trabajo, quien eres con tu familia, o quien eres con tus amigos, en el club que pertenezcas."
what_is_an_aspect_q: "¿Qué es un aspecto?"
who_sees_post_a: "Si haces una publicación limitada, solo será visible para las personas que hayas puesto en ese especto (o los aspectos, si está hecho para múltiples aspectos). Los contactos que tengas que no estén en el aspecto, no tienen forma de ver la publicación, a menos que la hayas hecho pública. Solo las publicaciones públicas serán visibles alguna ves por alguien que no hayas incluido en alguno de tus aspectos."
who_sees_post_a: "Si haces una publicación limitada, solo será visible para las personas que hayas puesto en ese especto (o los aspectos, si está hecho para múltiples aspectos). Los contactos que tengas que no estén en el aspecto, no tienen forma de ver la publicación, a menos que la hayas hecho pública. Solo las publicaciones públicas serán visibles alguna vez por alguien que no hayas incluido en alguno de tus aspectos."
who_sees_post_q: "Cuando publico en un aspecto, ¿Quienes pueden verlo?"
chat:
add_contact_roster_a: "En primer lugar, necesitas activar el chat para uno de los aspectos en los que está esa persona. Para hacerlo, ve a la %{contacts_page}, selecciona el aspecto que quieras y pulsa sobre el icono del chat para activar el chat en ese aspecto. %{toggle_privilege} Si lo prefieres, podrías crear un aspecto especial llamado \"Chat\" y añadir a la persona con la que quieras chatear en ese aspecto. Ona vez que hayas hecho esto, abre la ventana de chat y selecciona la persona con la que quieras hablar."
......@@ -392,7 +392,7 @@ es:
getting_started_q: "¡Ayuda! ¡Necesito conocer lo básico para empezar!"
title: "Obteniendo ayuda"
getting_started_tutorial: "Tutoriales de la serie 'Empezando'"
here: "Aquí"
here: "aquí"
irc: "IRC"
keyboard_shortcuts:
keyboard_shortcuts_a1: "En la vista principal puedes usar los siguientes atajos de teclado:"
......@@ -412,7 +412,7 @@ es:
how_to_mention_q: "¿Cómo puedo mencionar a alguien cuando hago una publicación?"
mention_in_comment_a: "No, de momento no."
mention_in_comment_q: "¿Puedo mencionar a alguien en un comentario?"
see_mentions_a: "Sí, haz click en \"menciones\" en la columna izquierda en tu pagina principal."
see_mentions_a: "Sí, pulsa en \"@menciones\" en la columna izquierda de tu pagina principal."
see_mentions_q: "¿Hay alguna forma de ver las publicaciones en las cuales he sido mencionado?"
title: "Menciones"
what_is_a_mention_a: "Una mención es un enlace a el perfil de una persona que aparece en una publicación. Cuando alguien es mencionado, recibirá una notificación que llama su atención a la publicación."
......@@ -445,7 +445,7 @@ es:
format_text_a: "Al usar un sistema simplificado llamado %{markdown}. Puedes encontrar la sintaxis completa de marcado %{here}. El boton de previsualización es realmente útil aquí, ya que puedes ver como tu mensage se verá antes de que lo compartas."
format_text_q: "¿Cómo puedo formatear el texto en mis publicaciones (negrita, italica, etc.)?"
hide_posts_a: "Si apuntas tu mouse a la parte superior de una publicación, una X aparecerá en la derecha. Hazle click para ocultar la publicación y silenciar las notificaciones relacionadas. Puedes aún asi ver la publicación si visitas la pagina de perfil de la persona que le publico."
hide_posts_q: "¿Cómo oculto una publicación? / ¿Cómo puedo parar de recibir notificaciones de una publicación en la cual he comentado?"
hide_posts_q: "¿Cómo oculto una publicación?"
image_text: "texto de la imagen"
image_url: "url de la imagen"
insert_images_a: "Haz click en el pequeño ícono de la camara para insertar una imagen en una publicación. Presiona la foto otra ves para agregar otra foto, o puedes seleccionar multipes fotos para subir de una vez."
......@@ -513,12 +513,12 @@ es:
reshare_private_post_aspects_a: "No es posible volver a compartir una publicación privada. Es por respeto a las intenciones del publicador original de solo compartirla con un grupo determinado de personas."
reshare_private_post_aspects_q: "¿Puedo volver a compartir una publicación privada solo con ciertos aspectos?"
reshare_public_post_aspects_a: "No, cuando vuelves a compartir una publicación pública automáticamente se convierte en una de tus publicaciones públicas. Para compartirla con ciertos aspectos, copia y pega el contenido en una nueva publicación."
reshare_public_post_aspects_q: "¿Puedo compartir una publicación pública solo con ciertos aspectos?"
reshare_public_post_aspects_q: "¿Puedo compartir una publicación pública sólo con algunos aspectos?"
title: "Compartir publicaciones"
sharing:
add_to_aspect_a1: "Digamos que Amy agrega a Ben a un aspecto, pero Ben (aún) no ha agregado a Amy a un aspecto:"
add_to_aspect_a2: "Esto es conocido como compartición asimétrica. Si Ben también agrega a Amy a sus aspectos entonces pasaría a ser una compartición mutua, con las publicaciones públicas de Amy y Ben y las publicaciones privadas importantes apareciendo en las entradas de ambos, etc. "
add_to_aspect_li1: "Ben recibe una notificación de que Amy \"comenzó a compartir\" con Ben."
add_to_aspect_li1: "Ben recibirá una notificación de que Amy \"comenzó a compartir\" con Ben."
add_to_aspect_li2: "Amy comenzará a ver las publicaciones públicas de Ben en su Entrada."
add_to_aspect_li3: "Amy no podrá ver ninguna de las publicaciones privadas de Ben."
add_to_aspect_li4: "Ben no verá las publicaciones públicas o privadas de Amy en su Entrada."
......@@ -598,7 +598,7 @@ es:
powered_by: "Impulsado por Diaspora*"
public_feed: "Canal público de %{name} "
source_package: "Descargar el paquete del código fuente"
toggle: "Interfaz móvil"
toggle: "Cambiar a interfaz móvil"
whats_new: "Novedades"
your_aspects: "Tus aspectos"
header:
......@@ -893,11 +893,11 @@ es:
start_sharing: "Empezar a compartir"
to_accept_or_ignore: "aceptar o ignorar"
sub_header:
add_some: "añadir algunos"
add_some: "Añadir algunos"
edit: "Editar"
you_have_no_tags: "¡No tienes etiquetas!"
webfinger:
fail: "Perdona, no pudimos encontrar %{handle}"
fail: "Perdona, no pudimos encontrar %{handle}."
zero: "0 personas"
photos:
comment_email_subject: "Fotografía de %{name}"
......@@ -968,7 +968,7 @@ es:
your_private_profile: "Perfil privado"
your_public_profile: "Perfil público"
your_tags: "Descríbete en 5 palabras"
your_tags_placeholder: "como #películas #viajes #gatitos #profesora #alburquerque"
your_tags_placeholder: "Como #películas #gatitos #viajes #profesor #madrid"
update:
failed: "Error actualizando el perfil"
updated: "Perfil actualizado"
......@@ -976,7 +976,7 @@ es:
reactions:
one: "1 reacción"
other: "%{count} reacciones"
zero: "0 reacciones"
zero: "Sin reacciones"
registrations:
closed: "Los registros están cerrados en este servidor de Diaspora."
create:
......@@ -1050,7 +1050,7 @@ es:
zero: "Compartir"
reshare_confirmation: "¿Compartir la publicación de %{author}?"
reshare_original: "Compartir original"
reshared_via: "compartido vía"
reshared_via: "Compartido a través de"
show_original: "Mostrar el original"
search: "Buscar"
services:
......@@ -1071,7 +1071,7 @@ es:
connect: "Conectar"
disconnect: "Desconectar"
edit_services: "Editar servicios"
logged_in_as: "Conectado como"
logged_in_as: "Conectado como %{nickname}."
no_services_available: "No hay servicios disponibles en este pod."
not_logged_in: "Usuario no identificado."
really_disconnect: "¿Desconectar %{service}?"
......@@ -1112,7 +1112,7 @@ es:
contact_list:
all_contacts: "Todos los contactos"
footer:
logged_in_as: "accediste como %{name}"
logged_in_as: "Conectado como %{name}"
your_aspects: "Tus aspectos"
invitations:
by_email: "Por correo electrónico"
......@@ -1162,7 +1162,7 @@ es:
share: "Compartir"
share_with: "Compartir con"
upload_photos: "Subir fotos"
whats_on_your_mind: "¿Qué andas pensando?"
whats_on_your_mind: "¿Qué estás pensando?"
reshare:
reshare: "Compartir"
stream_element:
......@@ -1334,12 +1334,13 @@ es:
started_sharing: "alguien empieza a compartir contigo"
stream_preferences: "Preferencias de la portada"
your_email: "Tu correo"
your_email_private: "Tu email nunca será visible para otros usuarios"
your_handle: "Tu ID de Diaspora*"
getting_started:
awesome_take_me_to_diaspora: "¡Increíble! Llévame a diaspora*"
community_welcome: "¡La comunidad de Diaspora está feliz de tenerte a bordo!"
connect_to_facebook: "Podemos acelerar un poquito las cosas al %{link} a Diaspora. Esto permitirá usar tu mismo nombre y foto, además de habilitar la publicación cruzada."
connect_to_facebook_link: "conectando con tu cuenta de Facebook"
connect_to_facebook_link: "Conectando tu cuenta de Facebook"
hashtag_explanation: "Las etiquetas te permiten hablar sobre tus intereses así como seguirlos. Además es una forma genial de encontrar gente nueva en Diaspora. "
hashtag_suggestions: "Prueba a seguir etiquetas como #arte, #cine, #activismo, #libros, etc."
saved: "¡Guardado!"
......
......@@ -807,7 +807,7 @@ fi:
password_confirmation: "Salasanan vahvistus"
people:
add_contact:
invited_by: "sinut kutsui"
invited_by: "Sinut kutsui"
add_contact_small:
add_contact_from_tag: "Lisää kontakti tagista"
aspect_list:
......@@ -1035,12 +1035,17 @@ fi:
index:
disconnect: "Katkaise yhteys"
edit_services: "Muokkaa palveluita"
logged_in_as: "Kirjauduttu käyttäjänä"
logged_in_as: "Kirjauduttu käyttäjänä %{nickname}."
really_disconnect: "Katkaistaanko yhteys palveluun %{service}?"
services_explanation: "Palveluihin yhdistäminen antaa sinulle mahdollisuuden julkaista Diasporaan lähettämäsi julkaisut myös niissä."
inviter:
click_link_to_accept_invitation: "Paina tätä linkkiä hyväksyäksesi kutsun"
join_me_on_diaspora: "Liity seuraani Diasporaan*"
provider:
facebook: "Facebook"
tumblr: "Tumblr"
twitter: "Twitter"
wordpress: "WordPress"
remote_friend:
invite: "Kutsu"
not_on_diaspora: "Ei vielä Diasporassa"
......@@ -1154,7 +1159,8 @@ fi:
local_posts: "Paikalliset julkaisut"
name: "Nimi"
network: "Verkko"
open: "Avaa"
open: "Avoinna"
registrations: "Rekisteröityminen"
services: "Palvelut"
total_users: "Käyttäjiä yhteensä"
version: "Versio"
......@@ -1279,6 +1285,7 @@ fi:
private_message: "saat yksityisviestin"
receive_email_notifications: "Vastaanota sähköposti-ilmoituksia, kun:"
request_export: "Pyydä profiilidataani"
request_export_photos: "Pyydä kuviani"
request_export_photos_update: "Päivitä kuvani"
request_export_update: "Päivitä profiilidatani"
reshared: "joku jakaa julkaisusi uudelleen"
......@@ -1288,6 +1295,7 @@ fi:
started_sharing: "joku alkaa jakaa kanssasi"
stream_preferences: "Virran asetukset"
your_email: "Sähköpostiosoitteesi"
your_email_private: "Sähköpostiosoiteesi ei ole milloinkaan näkyvissä muille käyttäjille"
your_handle: "Diaspora-tunnuksesi"
getting_started:
awesome_take_me_to_diaspora: "Loistavaa! Mennään Diasporaan"
......@@ -1303,7 +1311,7 @@ fi:
privacy_settings:
ignored_users: "Sivuutetut käyttäjät"
no_user_ignored_message: "Et sivuuta tällä hetkellä yhtäkään käyttäjää"
stop_ignoring: "Lopeta sivuuttaminen"
stop_ignoring: "lopeta sivuuttaminen"
strip_exif: "Poista ladatuista kuvatiedostoista metadata, kuten sijainti, tekijä ja kameran malli (suositeltu)"
title: "Yksityisyysasetukset"
public:
......
......@@ -1355,6 +1355,7 @@ fr:
started_sharing: "…quelqu'un commence à partager avec vous."
stream_preferences: "Préférences du flux"
your_email: "Votre adresse électronique"
your_email_private: "Votre email ne sera jamais vu par d'autres utilisateurs"
your_handle: "Votre identifiant diaspora*"
getting_started:
awesome_take_me_to_diaspora: "Impressionnant ! Guidez-moi vers diaspora*"
......
......@@ -118,7 +118,7 @@ hu:
video_title:
unknown: "ismeretlen videó cím"
are_you_sure: "Biztos vagy benne?"
are_you_sure_delete_account: "Biztos, hogy törölni akarod a fiókodat?"
are_you_sure_delete_account: "Biztos, hogy törölni akarod a fiókodat? A törlés nem vonható vissza!"
aspect_memberships:
destroy:
failure: "Személy törlése a csoportból sikertelen"
......@@ -612,7 +612,7 @@ hu:
zero: "%{actors} mostantól megoszt veled."
notifier:
a_post_you_shared: "egy bejegyzés."
accept_invite: "Fogadd el a Diaspora* meghívódat!"
accept_invite: "Fogadd el a diaspora* meghívódat!"
click_here: "kattints ide"
comment_on_post:
reply: "Válaszolok vagy megnézem %{name} bejegyzését >"
......@@ -801,7 +801,7 @@ hu:
title: "%{name} bejegyzése"
show:
destroy: "Töröl"
not_found: "Bocsi, de nem találjuk a bejegyzést."
not_found: "Ez a bejegyzés sajnos nem található."
permalink: "permalink"
photos_by:
few: "%{count} fénykép tőle: %{author}"
......
......@@ -98,7 +98,7 @@ hy:
last_seen: "Վեջին անգամ երևացել է"
? "no"
: Ոչ
nsfw: "#քխ"
nsfw: "ըխ"
unknown: "Անհայտ"
? "yes"
: Այո
......@@ -135,7 +135,7 @@ hy:
unknown_person: "Անհայտ անձ"
video_title:
unknown: "Տեսանյութի անհայտ վերնագիր"
are_you_sure: "Համոզվա՞ծ ես"
are_you_sure: "Համոզվա՞ծ ես։"
are_you_sure_delete_account: "Համոզվա՞ծ ես, որ ուզում ես փակել հաշիվդ։ Էլ վերականգնել չի լինի։"
aspect_memberships:
destroy:
......@@ -159,7 +159,7 @@ hy:
contacts_visible: "Այս խմբի մարդիկ կկարողանան տեսնել միմյանց։"
create:
failure: "Չհաջողվեց ստեղծել խումբը։"
success: "Քո նոր %{name} խումբը պատրաստ է"
success: "Քո նոր %{name} խումբը պատրաստ է։"
destroy:
failure: "%{name} խումբդ չի կարող ջնջվել։"
success: "%{name} խումբդ բարեհաջող ջնջվեց։"
......@@ -235,7 +235,7 @@ hy:
friends: "Ընկերներ"
work: "Աշխատանք"
update:
failure: "Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել։"
failure: "Քո %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել։"
success: "%{name} խումբդ հաջողությամբ փոփոխվեց։"
zero: "Խումբ չկա"
back: "Հետ"
......@@ -247,7 +247,7 @@ hy:
failure: "Չստացվեց դադարեցնել արհամարհել այդ օգտատիրոջը։  #evasion"
success: "Եկ տեսնենք՝ ինչ ունեն նրանք ասելու։ #sayhello"
bookmarklet:
explanation: "Գրառիր դիասպորա*յում ցանկացած տեղից տեղադրելով այս հղումը => %{link}"
explanation: "Գրառիր դիասպորա*յում ցանկացած տեղից` տեղադրելով այս հղումը => %{link}"
heading: "Նշագրում (Bookmarklet)"
post_something: "Գրառել դիասպորա*յում"
post_success: "Գրառվեց։ Փակվում եմ։ ։Ճ"
......@@ -273,7 +273,7 @@ hy:
no_contacts_in_aspect: "Այս խմբում դեռ ոչ մեկին չես ավելացրել։ Ներքևում այս պահի քո բոլոր ընկերների ցուցակն է, ում կարող ես ավելացնել այս խմբին։"
no_contacts_message: "Ստուգել %{community_spotlight}"
only_sharing_with_me: "Միայն ինձ հետ կիսվողները"
remove_contact: "Ջնջել ընկերոջը"
remove_contact: "Հեռացնել"
start_a_conversation: "Խոսակցություն սկսել"
title: "Մարդիկ"
user_search: "Օգտատերերի որոնում"
......@@ -330,7 +330,7 @@ hy:
email: "Էլ.փոստ"
error_messages:
helper:
correct_the_following_errors_and_try_again: "Ուղղիր հետևյալ վրիպակները և կրկին փորձիր։"
correct_the_following_errors_and_try_again: "Ուղղիր նշված վրիպակները և կրկին փորձիր։"
invalid_fields: "Անվավեր դաշտեր"
login_try_again: "<a href='%{login_link}'>մուտք գործիր</a> և փորձիր նորից:"
post_not_public: "Գրառումը, որ փորձում ես դիտել, հրապարակային չէ։"
......@@ -631,7 +631,7 @@ hy:
zero: "ոչ ոք չի հավանել"
limited: "Փակ"
more: "Ավելին"
next: "հաջորդ"
next: "Հաջորդ"
no_results: "Ոչինչ չգտնվեց ։("
notifications:
also_commented:
......@@ -834,7 +834,7 @@ hy:
view_profile: "Տես %{name}-ի էջը"
thanks: "Շնորհակալություն,"
to_change_your_notification_settings: "ծանուցումների կարգավորումները փոխելու համար"
nsfw: "քըխ"
nsfw: "ՔԸԽ"
ok: "Լավ"
or: "կամ"
password: "Գաղտնաբառ"
......@@ -944,7 +944,7 @@ hy:
other: "%{count} նկար %{author}-ից"
zero: "%{author}-ը ոչ մի նկար չունի"
reshare_by: "տարածվել է %{author}-ից"
previous: "նախորդ"
previous: "Նախորդ"
privacy: "Գաղտնիություն"
privacy_policy: "Գաղտնիության քաղաքականություն"
profile: "Իմ էջը"
......@@ -954,11 +954,11 @@ hy:
edit_profile: "Խմբագրել իմ էջը"
first_name: "Անուն"
last_name: "Ազգանուն"
nsfw_check: "Նշել բոլոր իմ գրառածները որպես ՔԽ"
nsfw_check: "Նշել բոլոր իմ գրառումները որպես ՔԸԽ"
nsfw_explanation: |-
Լատինատառ NSFW («not safe for work»` ոչ ապահով աշխատանքի համար) պիտակը դիասպորայի ինքնավար համայնքի ստանդարտն է այնպիսի բովանդակության համար, որ անհարմար կլինի դիտել աշխատավայրում։ Եթե նախատեսում ես նմանատիպ նյութեր հաճախ դնել, խնդրում ենք նշել այս կետը, որպեսզի քո բոլոր գրառումները թաքցվեն մարդկանց լրահոսերից, եթե նրանք չեն ընտրել դիտել դրանք։
Հայերենում կիրառում ենք նաև ՔԽ պիտակը։
nsfw_explanation2: "Եթե չընտրես այս տարբերակը, խնդրում ենք ավելացնել #nsfw պիտակը ամեն անգամ, երբ նման բովանդակությամբ գրառում կանես։ (Հայերենում «նման բովանդակության» գրառումները կոչել ենք քխ, սակայն քանի որ դա չի թաքցնում գրառումները, ապա պետք է նշել լատինատառ թեգը, որպեսզի գրառումը իրոք դիտարկվի դիասպորայի կողմից որպես քխ։"
Լատինատառ NSFW («not safe for work»` ոչ ապահով աշխատանքի համար) պիտակը դիասպորա*յի ինքնավար համայնքի ստանդարտն է այնպիսի բովանդակության համար, որ անհարմար կլինի դիտել աշխատավայրում։ Եթե նախատեսում ես նմանատիպ նյութեր հաճախ դնել, խնդրում ենք նշել այս կետը, որպեսզի քո բոլոր գրառումները թաքցվեն մարդկանց լրահոսներից, եթե նրանք չեն ընտրել դիտել դրանք։
Հայերենում կիրառում ենք նաև #քըխ պիտակը։
nsfw_explanation2: "Եթե այս տարբերակը քեզ հարմար չէ, խնդրում ենք ավելացնել #nsfw պիտակը ամեն անգամ, երբ նման բովանդակությամբ գրառում կանես։ (Հայերենում «նման բովանդակության» գրառումները կոչել ենք ՔԸԽ, սակայն քանի որ դա չի թաքցնում գրառումները, ապա պետք է օգտագործել լատինատառ պիտակը, որպեսզի գրառումը իրոք դիտարկվի դիասպորա*յի կողմից որպես ՔԸԽ)։"
update_profile: "Թարմացնել իմ էջը"
your_bio: "Կենսագրություն"
your_birthday: "Ծննդյան ամսաթիվ"
......@@ -1129,12 +1129,12 @@ hy:
new: "Նոր %{type} %{from}-ից"
public_explain:
atom_feed: "Ատոմ հոսքը"
control_your_audience: "Ղեկավարիր քո լսարանը"
control_your_audience: "Ղեկավարի՛ր քո լսարանը"
logged_in: "Մուտք է գործված %{service}"
manage: "Կարգավորել միացված ծառայությունները"
new_user_welcome_message: "Օգտագործիր #պիտակներ՝ գրառումներդ դասակարգելու և հետաքրքրություններդ կիսող մարդկանց գտնելու համար։  Ներառիր ընկերներիդ գրառումներիդ մեջ @Նշելով նրանց։"
new_user_welcome_message: "Օգտագործիր #պիտակներ գրառումներդ դասակարգելու և հետաքրքրություններդ կիսող մարդկանց գտնելու համար։  Ներառիր մարդկանց գրառումներիդ մեջ` @Նշելով նրանց։"
outside: "Հրապարակային գրառումները տեսանելի կլինեն դիասպորա*յից դուրս։"
share: "Կիսվել"
share: "Կիսվի՛ր"
title: "Կարգավորել միացված ծառայությունները"
visibility_dropdown: "Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։ (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)"
publisher:
......@@ -1174,7 +1174,7 @@ hy:
ignore_user: "Արհամարհել %{name}-ին"
ignore_user_description: "Արհամարհել օգտատիրոջն ու ջնջել բոլոր խմբերի՞ց։"
like: "Հավանել"
nsfw: "Այս գրառումը նշվել է որպես քըխ (NSFW) հեղինակի կողմից։ %{link}"
nsfw: "Այս գրառումը նշվել է որպես ՔԸԽ հեղինակի կողմից. %{link}"
shared_with: "Կիսվել է %{aspect_names} խմբերի հետ"
show: "Ցուցադրել"
unlike: "Ապահավանել"
......@@ -1276,7 +1276,7 @@ hy:
other: "%{count} հոգի %{tag} պիտակով"
zero: "Ոչ ոք չկա %{tag} պիտակով"
terms_and_conditions: "Պայմաններ ու դրույթներ"
undo: "Չեղարկե՞լ"
undo: "Չեղարկե՞լ։"
username: "Օգտանուն"
users:
confirm_email:
......@@ -1335,6 +1335,7 @@ hy:
started_sharing: "որևէ մեկը սկսում է կիսվե՞լ քեզ հետ։"
stream_preferences: "Հոսքի նախընտրությունները"
your_email: "Էլ. հասցեդ"
your_email_private: "Էլ.փոստդ երբևէ տեսանելի չի լինի մյուսների համար"
your_handle: "Քո դիասպորա*յի ԱյԴի-ն"
getting_started:
awesome_take_me_to_diaspora: "Զի՛լ է։ Տար ինձ դիասպորա*"
......
......@@ -1363,6 +1363,7 @@ nl:
started_sharing: "iemand met je begint te delen"
stream_preferences: "Stream voorkeuren"