Gemfile 3.9 KB
Newer Older
1 2
source 'http://rubygems.org'

3
gem 'bundler', '> 1.1.0'
4
ruby '1.9.3' if ENV['HEROKU']
5

Steven Hancock's avatar
Steven Hancock committed
6
gem 'rails', '3.2.6'
7

8
gem 'foreman', '0.46'
9

10
gem 'thin', '~> 1.3.1',  :require => false
11
gem 'rails_autolink'
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
12

13 14 15 16
# cross-origin resource sharing

gem 'rack-cors', '~> 0.2.4', :require => 'rack/cors'

buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
17
# authentication
18

19
gem 'devise', '1.5.3'
20

Dennis Collinson's avatar
Dennis Collinson committed
21
gem 'remotipart', '~> 1.0'
22

23
gem 'omniauth', '1.0.3'
24 25 26 27
gem 'omniauth-facebook'
gem 'omniauth-tumblr'
gem 'omniauth-twitter'

danielgrippi's avatar
danielgrippi committed
28
gem 'twitter', '2.0.2'
29

30
# mail
31

32
gem 'markerb', :git => 'https://github.com/plataformatec/markerb.git'
Maxwell Salzberg's avatar
Maxwell Salzberg committed
33
gem 'messagebus_ruby_api', '1.0.3'
34 35
gem 'airbrake'
gem 'newrelic_rpm'
36
gem "rpm_contrib", "~> 2.1.7"
37 38

group :production do # we don't install these on travis to speed up test runs
39
 gem 'rails_admin', '~> 0.0.3'
40
 gem 'fastercsv', '1.5.5', :require => false
41
 gem 'rack-ssl', :require => 'rack/ssl'
42
 gem 'rack-rewrite', '~> 1.2.1', :require => false
43 44 45

 # analytics
 gem 'rack-google-analytics', :require => 'rack/google-analytics'
46
 gem 'rack-piwik', :require => 'rack/piwik', :require => false
47
end
Raphael Sofaer's avatar
Raphael Sofaer committed
48

buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
49
# configuration
Raphael's avatar
Raphael committed
50

51 52
group :heroku do
 gem 'pg'
53
 gem 'unicorn', '~> 4.3.0', :require => false
54
end
55

56
gem 'settingslogic', :git => 'https://github.com/binarylogic/settingslogic.git'
57
# database
58

59
gem "activerecord-import", "~> 0.2.9"
60
gem 'foreigner', '~> 1.1.0'
61
gem 'mysql2', '0.3.11' if ENV['DB'].nil? || ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'mysql'
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
62 63
gem 'pg' if ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'postgres'
gem 'sqlite3' if ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'sqlite'
Raphael Sofaer's avatar
Raphael Sofaer committed
64

buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
65
# file uploading
66

67
gem 'carrierwave', '0.6.2'
68
gem 'fog'
danielgrippi's avatar
danielgrippi committed
69
gem 'mini_magick', '3.4'
70

buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
71
# JSON and API
72

73
gem 'json'
74
gem 'acts_as_api'
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
75 76 77 78 79 80 81 82

# localization

gem 'i18n-inflector-rails', '~> 1.0'
gem 'rails-i18n'

# parsing

83
gem 'nokogiri', '1.5.2'
84
gem 'redcarpet', "2.1.1"
85
gem 'roxml', :git => 'https://github.com/Empact/roxml.git', :ref => '7ea9a9ffd2338aaef5b0'
86
gem 'ruby-oembed', '~> 0.8.7'
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
87 88

# queue
89

Maxwell Salzberg's avatar
Maxwell Salzberg committed
90
gem 'resque', '1.20.0'
Maxwell Salzberg's avatar
Maxwell Salzberg committed
91
gem 'resque-timeout', '1.0.0'
92
gem 'SystemTimer', '1.2.3', :platforms => :ruby_18
93

buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
94 95
# tags

96
gem 'acts-as-taggable-on', :git => "https://github.com/mbleigh/acts-as-taggable-on.git"
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
97 98 99

# URIs and HTTP

100
gem 'addressable', '~> 2.2', :require => 'addressable/uri'
101
gem 'http_accept_language', '~> 1.0.2'
102
gem 'typhoeus'
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
103 104 105

# views

106
gem 'haml', '3.1.6.rc.1'
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
107
gem 'mobile-fu'
108

danielgrippi's avatar
danielgrippi committed
109
gem 'will_paginate'
danielgrippi's avatar
danielgrippi committed
110
gem 'client_side_validations'
111
gem 'gon'
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
112

113 114 115
# assets

group :assets do
Steven Hancock's avatar
Steven Hancock committed
116
 gem 'bootstrap-sass', '~> 2.0.2'
117
 gem 'sass-rails', '3.2.5'
118 119 120 121 122

 # Windows and OSX have an execjs compatible runtime built-in, Linux users should
 # install Node.js or use 'therubyracer'.
 #
 # See https://github.com/sstephenson/execjs#readme for more supported runtimes
Steven Hancock's avatar
Steven Hancock committed
123

124
 # gem 'therubyracer', :platform => :ruby
Steven Hancock's avatar
Steven Hancock committed
125

126
 gem 'handlebars_assets'
127
 gem 'uglifier'
Steven Hancock's avatar
Steven Hancock committed
128

129 130
 # asset_sync is required as needed by application.rb
 gem "asset_sync", :require => nil
131 132 133 134
end

gem 'jquery-rails'

buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
135 136 137
# web

gem 'faraday'
138
gem 'faraday_middleware'
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
139

140

141
gem 'jasmine', :git => 'https://github.com/pivotal/jasmine-gem.git'
142
### GROUPS ####
143

144
group :test do
145 146


147
 gem 'capybara', '~> 1.1.2'
148
 gem 'cucumber-rails', '1.3.0', :require => false
danielgrippi's avatar
danielgrippi committed
149
 gem 'database_cleaner', '0.7.1'
150 151

 gem 'timecop'
152
 gem 'factory_girl_rails', '1.7.0'
153 154
 gem 'fixture_builder', '0.3.3'
 gem 'fuubar', '>= 1.0'
155
 gem 'rspec-instafail', '>= 0.1.7', :require => false
156
 gem 'selenium-webdriver', '2.22.1'
157

158
 gem 'webmock', '~> 1.7', :require => false
159

160
 gem 'spork', '~> 1.0rc2'
161 162 163
 gem 'guard-rspec'
 gem 'guard-spork'
 gem 'guard-cucumber'
164

165
end
buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
166

167
group :test, :development do
168
 gem 'debugger', :platforms => :mri_19
Maxwell Salzberg's avatar
Maxwell Salzberg committed
169
 gem "rspec-rails", "~> 2.10" 
170
 gem 'ruby-debug', :platforms => :mri_18
171 172
end

buddhamagnet's avatar
buddhamagnet committed
173
group :development do
174
 gem 'heroku'
wubwubwubcr3w's avatar
wubwubwubcr3w committed
175
 gem 'heroku_san', '3.0.2', :platforms => :mri_19
176
 gem 'capistrano', :require => false
177
 gem 'capistrano_colors', :require => false
178
 gem 'capistrano-ext', :require => false
179
 gem 'linecache', '0.46', :platforms => :mri_18
danielgrippi's avatar
danielgrippi committed
180
 gem 'yard', :require => false
181

danielgrippi's avatar
danielgrippi committed
182 183
 # for tracing AR object instantiation and memory usage per request
 gem 'oink'
184
end