Commit e5663126 authored by Jonne Haß's avatar Jonne Haß

updated 80 locale files [ci skip]

parent 878f2589
......@@ -6,20 +6,20 @@
ml:
devise:
confirmations:
confirmed: "താങ്കളുടെ അക്കൌണ്ട് വിജയകരമായി സ്ഥിീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഇപ്പൊള്‍ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു."
confirmed: "താങ്കളുടെ അക്കൌണ്ട് വിജയകരമായി സ്ഥിീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഇപ്പൊള്‍ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു."
new:
resend_confirmation: "സ്ഥിരീകരിക്കുവാനുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വീണ്ടും അയയ്ക്കുക"
send_instructions: "താങ്കളുടെ അക്കൌണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഇമെയില്‍ അല്പസമയത്തിനകം ലഭിക്കുന്നതാണ്."
failure:
inactive: "താങ്കളുടെ അക്കൌണ്ട് ഇതുവരെ ളപയോഗപ്രദമാക്കിയിട്ടില്ല."
invalid: "ഇമെയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ രഹസ്യവാക്ക് തെറ്റാണ്."
invalid: "ഇമെയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ രഹസ്യവാക്ക് സാധുവല്ല."
invalid_token: "Invalid authentication token."
locked: "നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു."
timeout: "അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. തുടരുന്നതിനായി വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുക."
unauthenticated: "തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള്‍ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയോ അംഗത്വം എടുക്കുകയോ ചെയ്യണം."
unconfirmed: "തുടരുന്നതിന് മുന്‍പ് താങ്കള്‍ താങ്കളുടെ അക്കൌണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതാണ്."
invitations:
invitation_token_invalid: "The invitation token provided is not valid!"
invitation_token_invalid: "ക്ഷമിക്കണം. ക്ഷണത്തിന്റെ ടോക്കണ്‍ സാധുവല്ല."
send_instructions: "താങ്കളുടെ ക്ഷണം അയച്ചു."
updated: "താങ്കളുടെ രഹസ്യവാക്ക് വിജയകരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു."
mailer:
......@@ -29,12 +29,12 @@ ml:
you_can_confirm: "താഴെയുള്ള കണ്ണിയിലൂടെ താങ്കള്‍ക്ക് അക്കൌണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതാണ്:"
hello: "നമസ്ക്കാരം %{email}!"
invitation_instructions:
accept: "Accept invitation"
accept: "ക്ഷണം സ്വീകരിക്കു"
arrived: "The social network you have been waiting for has arrived. Revamped, more secure, and more fun, %{strong_diaspora} is ready to help you share and explore the web in a whole new way."
be_yourself: "Be Yourself"
be_yourself_paragraph: "The Internet has created unique new ways for us to express ourselves. %{strong_diaspora} lets you be yourself and share however you want, with or without your real name."
cubbies: Cubbi.es
displaying_correctly: "Email not displaying correctly? %{link} in your browser"
displaying_correctly: "ഇമെയില്‍ ശരിക്ക് കാണുന്നില്ലേ? %{link}"
email_address: questions@joindiaspora.com
email_us: "For general inquiries or support with your Diaspora account, please email us at %{email}."
finally: "Finally - it's here"
......@@ -51,16 +51,16 @@ ml:
made_by_people: "%{strong_diaspora} is made by people who love the Internet as much as you do. %{jointeam}, or %{helpfund}!"
more_people: "Even more people are excited to see you!"
no_account_till: "Your account won't be created until you access the link above and sign up."
or: "or"
sign_up_now: "Sign up now →"
subject: "You've been invited to join Diaspora!"
or: അല്ലെങ്കില്‍
sign_up_now: "ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കയറു →"
subject: "ഡയസ്പോറയില്‍ ചേരാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു!"
team_diaspora: "Team Diaspora"
unsubscribe: "To unsubscribe please click %{link}."
view_in: "View in"
view_in: "ബ്രൌസറില്‍ കാണു:"
inviter:
accept_at: "at %{url}, you can accept it through the link below."
has_invited_you: "%{name}"
have_invited_you: "%{names} have invited you to join Diaspora"
have_invited_you: "%{names} എന്നിവര്‍ താങ്കളെ ഡയസ്പോറയില്‍ ചേരാന്‍ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു"
reset_password_instructions:
change: "എന്റെ രഹസ്യവാക്ക് മാറ്റുക"
ignore: "താങ്കള്‍ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിലെങ്കില്‍ ദയവായി അവഗണിക്കുക."
......@@ -96,7 +96,7 @@ ml:
password: രഹസ്യവാക്ക്
remember_me: ഓര്‍മ്മിക്കു
sign_in: പ്രവേശിക്കു
username: "Username"
username: ഉപയോക്തനാമം
signed_in: "വിജയകരമായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു."
signed_out: "വിജയകരമായി പുറത്ത് കടന്നു."
shared:
......
This diff is collapsed.
......@@ -20,17 +20,23 @@ vi:
updated: "Thiết lập mật khẩu thành công. Bạn đã đăng nhập."
mailer:
invitation_instructions:
accept: "Chấp nhận lời mời"
displaying_correctly: "Email not displaying correctly? %{link} in your browser"
finally: "Cuối cùng - đây"
made_by_people: "%{strong_diaspora} được tạo ra bởi những người yêu Internet như bạn. %{jointeam}, hay %{helpfund}!"
no_account_till: "Tài khoản của bạn sẽ không được tạo cho đến khi bạn truy cập vào liên kết trên đăng kí."
team_diaspora: "Đội Diaspora"
unsubscribe: "Không nhận thư nữa, vui lòng nhấn %{link}."
view_in: "View in"
inviter:
accept_at: "tại %{url}, bạn thể chấp nhận qua đường dẫn bên dưới."
have_invited_you: "%{names} đã mời bạn tham gia Diaspora"
unlock_instructions:
account_locked: "Tài khoản của bạn bị khoá do đăng nhập thất bại quá số lần quy định."
click_to_unlock: "Nhấn vào liên kết bên dưới để mở khoá tài khoản:"
subject: "Chỉ dẫn mở khoá"
unlock: "Mở khoá tài khoản"
welcome: "Chào mừng %{email}!"
passwords:
edit:
change_password: "Đổi mật khẩu"
......
......@@ -793,7 +793,6 @@ bg:
comment_stream:
contacts_title: "Хора, чиито публикации сте коментирали"
title: "Коментирани публикации"
commented_on: коментирани
community_spotlight_stream: "От \"В центъра на вниманието\""
followed_tag:
add_a_tag: "Добавете още"
......@@ -811,11 +810,9 @@ bg:
multi:
contacts_title: "Хора от потока ви"
title: Поток
posted: публикувани
public:
contacts_title: "Скоро публикували"
title: "Публична активност"
recently: "наскоро:"
tags:
contacts_title: "Хора, които харесват марката"
tag_prefill_text: "Мисля, че %{tag_name}..."
......
......@@ -474,7 +474,6 @@ cy:
aspects:
title: "Eich Agweddau"
aspects_stream: Agweddau
commented_on: "wedi sylwi arno"
followed_tag:
add_a_tag: "Ychwanegu tag"
title: "#Tagiau ddilynwyd"
......@@ -484,8 +483,6 @@ cy:
multi:
contacts_title: "Pobol yn eich ffrwd"
title: Ffrwd
posted: "wedi postio"
recently: "yn ddiweddar:"
tags:
contacts_title: "People who dig these tags"
tag_followings:
......
......@@ -793,7 +793,6 @@ da:
comment_stream:
contacts_title: "Brugere, hvis indlæg du har kommenteret"
title: "Kommenterede indlæg"
commented_on: kommenteret
community_spotlight_stream: "Kreative medlemmer"
followed_tag:
add_a_tag: "Tilføj et tag"
......@@ -811,11 +810,9 @@ da:
multi:
contacts_title: "Personer i din Strøm"
title: Strøm
posted: indsendt
public:
contacts_title: "Seneste indlæg"
title: "Offentlig Aktivitet"
recently: "for nylig:"
tags:
contacts_title: "Folk der følger disse tags"
tag_prefill_text: "Jeg synes at %{tag_name} er... "
......@@ -862,6 +859,8 @@ da:
wrong_password: "Det indtastede kodeord stemmer ikke overens med dit nuværende kodeord."
edit:
also_commented: "...nogen har kommenteret en af dine kontakters indlæg?"
auto_follow_aspect: "Aspekt for brugere du automatisk følger:"
auto_follow_back: "Følg automatisk brugere der følger dig"
change: Skift
change_email: "Skift e-mail"
change_language: "Skift sprog"
......
......@@ -805,7 +805,6 @@ de:
comment_stream:
contacts_title: "Leute, deren Beiträge du kommentiert hast"
title: "Kommentierte Beiträge"
commented_on: kommentiert
community_spotlight_stream: Gemeinschafts-Schaukasten
followed_tag:
add_a_tag: "Füge einen Tag hinzu"
......@@ -821,11 +820,9 @@ de:
title: "@Erwähnungen"
multi:
contacts_title: "Personen in deinem Stream"
posted: veröffentlicht
public:
contacts_title: "Aktuelle Poster"
title: "Öffentliche Aktivität"
recently: "zuletzt:"
tags:
contacts_title: "Personen, die diesen Tag nutzen"
tag_prefill_text: "Das Interessante an %{tag_name} ist, dass …"
......
......@@ -793,7 +793,6 @@ de_formal:
aspects:
title: "Ihre Aspekte"
aspects_stream: Aspekte
commented_on: kommentiert
community_spotlight_stream: Gemeinschafts-Schaukasten
followed_tag:
add_a_tag: "Fügen Sie einen Tag hinzu"
......@@ -807,11 +806,9 @@ de_formal:
title: "Ihre Erwähnungen"
multi:
contacts_title: "Personen in Ihrem Stream"
posted: veröffentlicht
public:
contacts_title: "Aktuelle Poster"
title: "Öffentliche Aktivität"
recently: "zuletzt:"
tags:
contacts_title: "Menschen, die diese Tags nutzen"
title: "Getaggte Beiträge: %{tags}"
......
......@@ -794,7 +794,6 @@ el:
comment_stream:
contacts_title: "Χρήστες των οποίων έχετε σχολιάσει αναρτήσεις"
title: "Σχολιασμένες Αναρτήσεις"
commented_on: σχολιάστηκε
community_spotlight_stream: "Αναρτήσεις Κοινότητας"
followed_tag:
add_a_tag: "Προσθήκη μιας ετικέτας"
......@@ -811,11 +810,9 @@ el:
multi:
contacts_title: "Άτομα στη Ροή σας"
title: Ροή
posted: αναρτήθηκε
public:
contacts_title: "Πρόσφατες Αφίσες"
title: "Δημόσια Δραστηριότητα"
recently: "πρόσφατα:"
tags:
contacts_title: "Άτομα που τους αρέσει αυτή ή ετικέτα"
tag_prefill_text: "Αυτό που σκέφτομαι για %{tag_name} είναι... "
......
......@@ -794,7 +794,6 @@ eo:
aspects:
title: "Viaj Aspektoj"
aspects_stream: Aspektoj
commented_on: "komentis pri"
community_spotlight_stream: "Komunuma Reflektoro"
followed_tag:
add_a_tag: "Aldoni etikedon"
......@@ -809,11 +808,9 @@ eo:
multi:
contacts_title: "Homoj en via Torento"
title: Torento
posted: afiŝis
public:
contacts_title: "ĵusaj afiŝintoj"
title: "publika aktiveco"
recently: "freŝdate:"
tags:
contacts_title: "Homoj, al kiuj tiuj ĉi etikedoj plaĉas"
tag_prefill_text: "La afero pri %{tag_name} estas... "
......
......@@ -802,7 +802,6 @@ es-AR:
comment_stream:
contacts_title: "Personas que han comentado tu mensaje"
title: "Posts Comentados"
commented_on: comentado
community_spotlight_stream: "Comunidad Creativa"
followed_tag:
add_a_tag: "Añade un tag"
......@@ -819,11 +818,9 @@ es-AR:
title: "@Menciones"
multi:
contacts_title: "Personas en tu Stream"
posted: publicado
public:
contacts_title: "Autores recientes"
title: "Actividad Pública"
recently: "recientemente:"
tags:
contacts_title: "Gente que usó ese tag"
tag_prefill_text: "Sobre %{tag_name}... "
......
......@@ -791,7 +791,6 @@ es-CL:
comment_stream:
contacts_title: "Gente cuyas publicaciones comentaste"
title: Comentado
commented_on: comentado
community_spotlight_stream: "Comunidad Creativa"
followed_tag:
add_a_tag: "Añadir un tag"
......@@ -808,11 +807,9 @@ es-CL:
title: "@Menciones"
multi:
contacts_title: "Gente en tu Stream"
posted: publicado
public:
contacts_title: "Posters recientes"
title: "Actividad publica"
recently: "recientemente:"
tags:
contacts_title: "Gente que usa este tag"
tag_prefill_text: "La cosa sobre %{tag_name} es... "
......
......@@ -805,7 +805,6 @@ es:
comment_stream:
contacts_title: "Gente cuyas publicaciones comentaste"
title: Comentado
commented_on: comentado
community_spotlight_stream: "Comunidad Creativa"
followed_tag:
add_a_tag: "Añade una etiqueta"
......@@ -823,11 +822,9 @@ es:
multi:
contacts_title: "Gente en tu Entrada"
title: Entrada
posted: publicado
public:
contacts_title: "Publicadores recientes"
title: "Actividad Pública"
recently: "recientemente:"
tags:
contacts_title: "Gente que sigue esta etiqueta"
tag_prefill_text: "Sobre %{tag_name}..."
......
......@@ -771,7 +771,6 @@ eu:
aspects:
title: "Zure Alderdiak"
aspects_stream: Alderdiak
commented_on: iruzkindua
community_spotlight_stream: "Komunitateko Nabarmenenak"
followed_tag:
add_a_tag: "Etiketa bat gehitu"
......@@ -786,11 +785,9 @@ eu:
multi:
contacts_title: "Zure Kronologiako Jendea"
title: Kronologia
posted: bidalia
public:
contacts_title: "MAutore Berrienak"
title: "Ekintza Publikoak"
recently: "oraintsu:"
tags:
contacts_title: "Etiketa hau jarraitzen duen jendea"
title: "Mezu etiketatuak: %{tags}"
......
......@@ -790,7 +790,6 @@ fi:
comment_stream:
contacts_title: "Ihmiset, joiden viestejä olet kommentoinut"
title: "Kommentoimasi viestit"
commented_on: kommentoidut
community_spotlight_stream: "Yhteisön valokeila"
followed_tag:
add_a_tag: "Lisää tagi"
......@@ -808,8 +807,6 @@ fi:
multi:
contacts_title: "Ihmiset sinun virrassasi"
title: Virta
posted: lähetetyt
recently: "äskettäin:"
tags:
contacts_title: "Näistä tageista pitävät ihmiset"
tag_followings:
......
......@@ -791,7 +791,6 @@ fr:
comment_stream:
contacts_title: "Vos commentaires apportés sur les messages d'autres personnes"
title: "Messages commentés"
commented_on: commenté
community_spotlight_stream: "Actualités de la communauté"
followed_tag:
add_a_tag: "Ajouter un tag"
......@@ -807,11 +806,9 @@ fr:
multi:
contacts_title: "Personnes dans votre flux"
title: Flux
posted: posté
public:
contacts_title: "Posteurs récents"
title: "Activité publique"
recently: "récemment :"
tags:
contacts_title: "Personnes qui suivent ce tag"
tag_prefill_text: "Une chose que j'aime à propos de %{tag_name} est... "
......@@ -858,6 +855,8 @@ fr:
wrong_password: "Le mot de passe introduit ne correspond pas à votre mot de passe actuel."
edit:
also_commented: "…quelqu'un d'autre commente une publication de votre contact ?"
auto_follow_aspect: "Aspect pour les utilisateurs suivis automatiquement :"
auto_follow_back: "Suivre automatiquement en retour ceux qui vous suivent"
change: Modifier
change_email: "Changer d'adresse électronique"
change_language: "Changer la langue"
......@@ -879,6 +878,7 @@ fr:
edit_account: "Modifier le compte"
email_awaiting_confirmation: "Nous vous avons envoyé un lien d'activation à %{unconfirmed_email}. Jusqu'à ce que vous suiviez ce lien et activiez la nouvelle adresse, nous allons continuer à utiliser votre adresse originale %{email}."
export_data: "Exporter des données"
following: "Paramètres de suivi"
getting_started: "Préférences de nouvel utilisateur"
liked: "... quelqu'un aime votre message ?"
mentioned: "…vous êtes mentionné(e) dans une publication ?"
......@@ -919,6 +919,8 @@ fr:
does_not_exist: "L'utilisateur %{username} n'existe pas !"
update:
email_notifications_changed: "Notifications par courriel modifiées"
follow_settings_changed: "Les paramètres de suivi ont été modifiés"
follow_settings_not_changed: "Échec de la modification des paramètres de suivi."
language_changed: "Langue mise à jour"
language_not_changed: "Échec lors de la mise à jour de la langue"
password_changed: "Mot de passe mis à jour. Vous pouvez maintenant vous identifier avec votre nouveau mot de passe."
......
......@@ -819,7 +819,6 @@ he:
comment_stream:
contacts_title: "אנשים שהגבת על הרשומה שלהם"
title: "רשומות עם תגובות"
commented_on: "הגיב על"
community_spotlight_stream: "דברים חשובים בקהילה"
followed_tag:
add_a_tag: "הוסף תגית"
......@@ -837,11 +836,9 @@ he:
multi:
contacts_title: "אנשים בחדשות שלך"
title: חדשות
posted: נרשם
public:
contacts_title: "מודעות חדשות"
title: "פעילות ציבורית"
recently: ":לאחרונה"
tags:
contacts_title: "אנשים ששותפים לתגית הזו"
tag_prefill_text: " %{tag_name} העניין בקשר ל"
......
......@@ -800,7 +800,6 @@ hu:
comment_stream:
contacts_title: "Emberek, akiknek a bejegyzéséhez hozzászóltál."
title: "Hozzászólt bejegyzések"
commented_on: hozzászólt
community_spotlight_stream: Reflektorfényben
followed_tag:
add_a_tag: "Címke hozzáadása"
......@@ -815,11 +814,9 @@ hu:
multi:
contacts_title: "Személyek a Hírfolyamodban"
title: Hírfolyam
posted: elküldve
public:
contacts_title: "Friss poszterek"
title: "Publikus tevékenység"
recently: "Utoljára:"
tags:
contacts_title: "Emberek, akik ezeket a címkéket követik"
tag_prefill_text: "Mi újság erről: %{tag_name} ?"
......
......@@ -794,7 +794,6 @@ it:
comment_stream:
contacts_title: "Persone a cui hai commentato i post"
title: "Post commentati"
commented_on: commenti
community_spotlight_stream: "In evidenza dalla comunità"
followed_tag:
add_a_tag: "Aggiungi un tag"
......@@ -811,11 +810,9 @@ it:
title: "@Menzioni"
multi:
contacts_title: "Persone nel tuo stream"
posted: post
public:
contacts_title: "Chi ha postato di recente"
title: "Attività pubblica"
recently: "ordina per:"
tags:
contacts_title: "Persone con questo tag"
tag_prefill_text: "A proposito di %{tag_name} ..."
......@@ -862,6 +859,8 @@ it:
wrong_password: "Hai inserito una password che non corrisponde a quella attuale."
edit:
also_commented: "...qualcuno commenta un post dopo di te?"
auto_follow_aspect: "Aspetto per gli utenti seguiti in automatico:"
auto_follow_back: "Segui automaticamente tutti coloro che iniziano a seguirti"
change: Cambia
change_email: "Cambia email"
change_language: "Cambia lingua"
......@@ -883,6 +882,7 @@ it:
edit_account: "Modifica account"
email_awaiting_confirmation: "È stato spedito su %{unconfirmed_email} un link di attivazione. Continueremo ad usare la tua email originale %{email} finché non cliccherai sul link e attiverai il nuovo indirizzo."
export_data: "Esporta Dati"
following: "Impostazioni dei contatti"
getting_started: "Preferenze nuovo utente"
liked: "...a qualcuno piace un tuo post?"
mentioned: "...sei menzionato in un post?"
......@@ -923,6 +923,8 @@ it:
does_not_exist: "L'utente %{username} non esiste!"
update:
email_notifications_changed: "Notifiche email modificate con successo"
follow_settings_changed: "Le impostazioni dei contatti sono state cambiate"
follow_settings_not_changed: "Le impostazioni dei contatti non sono state cambiate a causa di un errore."
language_changed: "Lingua cambiata"
language_not_changed: "Impossibile cambiare lingua"
password_changed: "Password cambiata. Ora puoi effettuare l'accesso con la tua nuova password."
......
......@@ -805,7 +805,6 @@ ko:
comment_stream:
contacts_title: "내가 댓글 남긴 게시물을 공유한 사람들"
title: "댓글 스트림"
commented_on: "댓글 달린 순"
community_spotlight_stream: "커뮤니티 스포트라이트"
followed_tag:
add_a_tag: "태그 추가"
......@@ -822,11 +821,9 @@ ko:
multi:
contacts_title: " 스트림에 있는 사람들"
title: 스트림
posted: "올린 순"
public:
contacts_title: "최근 게시자"
title: "공개 활동"
recently: 최근에
tags:
tag_prefill_text: "%{tag_name} 태그를 달고 공유하세요!"
title: "태그: %{tags}"
......
This diff is collapsed.
......@@ -767,10 +767,8 @@ nl:
title: "Your Mentions"
multi:
contacts_title: "Gebuikers in je Stream"
posted: geplaatst
public:
title: "Publieke activiteit"
recently: "recentelijk:"
tags:
contacts_title: "People who dig these tags"
title: "Posts getagged: %{tags}"
......
......@@ -805,7 +805,6 @@ pl:
comment_stream:
contacts_title: "Osoby których wpisy zostały skomentowane przez Ciebie"
title: "Skomentowane wpisy"
commented_on: komentowane
community_spotlight_stream: "W centrum uwagi społeczności"
followed_tag:
add_a_tag: "Dodaj znacznik"
......@@ -823,11 +822,9 @@ pl:
multi:
contacts_title: "Osoby w Twoim Strumieniu"
title: Strumień
posted: opublikowane
public:
contacts_title: "Ostatnio dodawali"
title: "Działalność publiczna"
recently: "ostatnio:"
tags:
contacts_title: "Osoby, które wykopały te tagi"
tag_prefill_text: "Rzecz o %{tag_link} jest..."
......
......@@ -801,7 +801,6 @@ pt-BR:
comment_stream:
contacts_title: "Pessoas cujos posts você comentou"
title: "Posts comentados"
commented_on: "comentou sobre"
community_spotlight_stream: "Foco de Comunidade"
followed_tag:
add_a_tag: "Adicionar uma tag"
......@@ -819,11 +818,9 @@ pt-BR:
multi:
contacts_title: "Pessoas em seus Fluxos"
title: Fluxos
posted: postado
public:
contacts_title: "Postagens Recentes"
title: "Atividade Pública"
recently: "recentemente:"
tags:
contacts_title: "Pessoas que seguem essa tag"
tag_prefill_text: "As coisas sobre %{tag_name} é... "
......
......@@ -798,7 +798,6 @@ pt-PT:
comment_stream:
contacts_title: "Pessoas cujos os posts você comentou"
title: "Posts Comentados"
commented_on: "comentou no"
community_spotlight_stream: "Destaque da Comunidade"
followed_tag:
add_a_tag: "Adicionar uma etiqueta"
......@@ -815,11 +814,9 @@ pt-PT:
multi:
contacts_title: "Pessoas no seu Fluxo"
title: Fluxo
posted: publicado
public:
contacts_title: "Cartazes Recentes"
title: "Actividade Geral"
recently: "recentemente:"
tags:
contacts_title: "Pessoas que gostam desta etiqueta"
tag_prefill_text: "O que acontece com %{tag_name} é... "
......
......@@ -803,7 +803,6 @@ ru:
comment_stream:
contacts_title: "Люди, чьи записи вы прокомментировали"
title: Прокомментированные
commented_on: обсуждаемые
community_spotlight_stream: "В центре внимания"
followed_tag:
add_a_tag: "Добавить метку"
......@@ -821,11 +820,9 @@ ru:
multi:
contacts_title: "В вашем потоке"
title: Поток
posted: опубликованные
public:
contacts_title: "Последние публиковавшие"
title: "Публичная активность"
recently: "последние:"
tags:
contacts_title: "Люди, которым нравятся эта метка"
tag_prefill_text: "По поводу метки %{tag_name}..."
......@@ -872,6 +869,7 @@ ru:
wrong_password: "Введенный вами пароль не совпадает с вашим текущим паролем."
edit:
also_commented: "... кто-то комментировал сообщения ваших контактов?"
auto_follow_back: "Автоматически подписываться в ответ, если кто-то начинает следить за вашими записями"
change: Изменить
change_email: "Изменить адрес"
change_language: "Изменить язык"
......
......@@ -806,7 +806,6 @@ sk:
comment_stream:
contacts_title: "Ľudia, ktorých príspevky ste okomentovali"
title: "Okomentované príspevky"
commented_on: okomentované
community_spotlight_stream: "V centre pozornosti komunity"
followed_tag:
add_a_tag: "Pridať značku"
......@@ -824,11 +823,9 @@ sk:
multi:
contacts_title: "Ľudia na vašej nástenke"
title: Nástenka
posted: odoslané
public:
contacts_title: "Autori najnovších príspevkov"
title: "Verejná aktivita"
recently: "nedávno:"
tags:
contacts_title: "Ľudia, ktorí hľadajú tieto značky"
tag_prefill_text: "%{tag_name} je... "
......@@ -876,6 +873,8 @@ sk:
wrong_password: "Zadané heslo sa nezhoduje s vaším súčasným heslom."
edit:
also_commented: "...niekto okomentuje aj príspevok človeka vo vašich kontaktoch?"
auto_follow_aspect: "Kategória používateľov, ktorých sledujete automaticky:"
auto_follow_back: "Automaticky sledovať, ak niekto sleduje vás"
change: Zmeniť
change_email: "Zmeniť e-mail"
change_language: "Zmeniť jazyk"
......@@ -897,6 +896,7 @@ sk:
edit_account: "Upraviť účet"
email_awaiting_confirmation: "Poslali sme vám odkaz na aktiváciu %{unconfirmed_email}. Kým nekliknete na tento odkaz a neaktivujete si novú adresu, budeme stále používať vašu pôvodnú adresu %{email}."
export_data: "Exportovať dáta"
following: "Nastavenia sledovania"
getting_started: "Nové nastavenia používateľa"
liked: "...sa niekomu páči váš príspevok?"
mentioned: "...vás spomenuli v príspevku?"
......@@ -937,6 +937,8 @@ sk:
does_not_exist: "Používateľ %{username} neexistuje!"
update:
email_notifications_changed: "Nastavenia oznamov e-mailom sa zmenili"
follow_settings_changed: "Nastavenia sledovania sa zmenili"
follow_settings_not_changed: "Nastavenia sledovania sa nepodarilo zmeniť."
language_changed: "Jazyk sa zmenil"
language_not_changed: "Nepodarilo sa zmeniť jazyk"
password_changed: "Heslo sa zmenilo. Teraz sa môžete prihlásiť so svojím novým heslom."
......
......@@ -794,7 +794,6 @@ sl:
comment_stream:
contacts_title: "Ljudje, katerim ste komentirali objave"
title: "Komentirane objave"
commented_on: "komentiral na"
community_spotlight_stream: "Vsebina skupnosti"
followed_tag:
add_a_tag: "Dodaj oznako"
......@@ -811,11 +810,9 @@ sl:
multi:
contacts_title: "Ljudje v vašem toku"
title: Vir
posted: objavljeno
public:
contacts_title: "Zadnji objavljajoči"
title: "Javna aktivnost"
recently: "v zadnjem času:"
tags:
contacts_title: "Ljudje, ki so izbrskali to oznako"
tag_prefill_text: "Zadeva o %{tag_name} je... "
......
This diff is collapsed.
......@@ -13,9 +13,13 @@ te:
_services: సేవలు
account: ఖాతా
ago: "%{time} క్రితం"
all_aspects: "అన్ని కోణాలు"
application:
helper: