L

LÀM MÔ HÌNH NHÀ MÁY LIXIL NHẬT BẢN TẠI ĐỒNG NAI

Các khu công nghiệp, nhà máy hiện nay đang phát triển. Đồng thời để có một dự án bao hàm tất cả về mật độ thi công, thì không thể nào thiếu công cụ làm mô hình nhà máy để có thể chúng ta quan sát thực tế.

The repository for this project is empty